TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebVesnické památkové rezervace

DOBROVÍZ

Historie obce a charakter zástavby

Obec se vyznačuje hodnotným historickým jádrem středověkého původu. Kolem návsi nepravidelného půdorysu jsou soustředěny významné zděné stavby přízemního a zejména patrového uspořádání s bohatým dekorem průčelí. Stavby obytného a hospodářského charakteru pocházejí především z 18. a 19. století.

Fotografie a historické mapy Dobrovíze

DOBROVÍZ - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 DOBROVÍZ - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
DOBROWIS 1840
DOBROVÍZ - návesní prostor středověkéhio původu
DOBROVÍZ - jihozápadní část návesního prostoru
DOBROVÍZ - patrový dům z 1. pol. 19. století
DOBROVÍZ - zděný patrový dům s pozdně gotickým protálem

Dobrovíz, foto 1 - vesnice středověkého původu, jejíž návesní prostor je vymezen převážně z opuky vyzděnými usedlostmi. Dnešní podoba obytných a hospodářských staveb pochází zejména z 18. a 19. století. Zástavba svažité návsi je určována bývalou hospodou s valbovou střechou (na mapě SK 1840 na st.p.č.17 ještě nezachyceno) a bývalým hostincem, který byl později značně přestavěn (st.p.č.13). Za vzrostlými stromy je ukrytá barokní kaple s charakteristickým zakončením zvonicové věžě cibulovou bání. V popředí fotografie stavební parcela č. 19, na které stávala zaniklá usedlost; foto: 2004.
Dobrovíz, foto 2 - jihozápadní část návesního prostoru je situována na terase, umožňující snadnou dostupnost obdělávaných polností bez nutnosti překonávání výškového rozdílu. Jednotlivé usedlosti jsou reprezentovány především objemnými patrovými domy s branami, odrážejícími hospodářskou prosperitu úrodného kraje i blízkost Prahy jako odbytiště zemědělských produktů. O st.p.č.3-10, zčásti zachycených v levé polovině fotografie, se rovněž píše v souvislosti s existencí zaniklé tvrze a dvora naležejích původě ke klášteru na Zderaze v Praze. Tomu by napovídala i vyvýšená poloha nad pramenem a celková velikost později rozparcelovaného dvora; foto: 2004.

Dobrovíz, foto 3 - štítově orientovaný patrový dům pocházející nejpozději z 1.pol. 19. století (st.p.č.18). Hospodářský dvůr uzavírá branka a klenutá brána rovněž klasicistního původu. Průčelí domu nese náročnou štukovou výzdobou v podobě pilastrů zakončených v patře volutovými hlavicemi a v podobě šambrán lemujících okenní otvory. Oproti tomu je trojúhelníkový štít zcela bez výzdoby, avšak pravděpodobně z důvodu jeho mladšího přezdění při nahrazení polovalbové střechy střechou sedlového tvaru. Dům náleží k domovému typu severozápadních Čech; foto: 2004

Dobrovíz, foto 4 - zděný patrový dům na st.p.č.9, jehož neobyčejné tvary a proporce poukazují na dlouhý stavěbně historický vývoj, doložený v přízemí domu nálezem pozdně gotického portálu ze 16. století. Dnešní podoba domu je však určována až klasicistní přestavbou, na kterou upomíná datace rokem 1840 umístěná nad okénky lichoběžníkového štítu. Ani tato etapa však nebyla poslední a nedochovala se beze změn, jak ostatně dokládají secesní ornamety obdélníkového tvaru s vykrojenými rohy a čtvrtměsíci; foto: 2004.

Autor textu a fotodokumentace k obci Vesec © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    06.03.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČR

Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz