TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebStředočeský kraj > památkově chráněné lokality

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Památkové rezervace a zóny

STŘEDOČESKÝ KRAJ | Rezervace a zóny - CHKO Kokořínsko a  Český ráj, Polabí, Slánsko a PříbramskoVesnické památkové rezervace a zóny Středočeského kraje nejpočetněji zastupují vesnice na Mělnicku, charakterizované roubenou patrovou zástavbou typickou pro CHKO Kokořínsko. Roubené konstrukce je rovněž zástavba vesnic na Mladoboleslavsku, přičemž vedle patrových staveb je v části okresu charakteristické přízemní uspořádání odrážející pojizerskou zástavbu typickou pro část CHKO Český ráj. Středočeský kraj dále zastupují roubené vesnice středního Polabí s přízemní zástavbou typickou pro tuto nížinnou oblast, kamenné vesnice na Slánsku s patrovou zástavbou opatřenou náročnou výzdobou a v neposlední řadě vesnice na Příbramsku, se starší roubenou i mladší zděnou zástavbou převážně přízemního uspořádání.

Oblasti: CHKO Kokořínsko CHKO Český ráj a střední Pojizeří Střední Polabí SlánskoPříbramsko

CHKO Kokořínsko

Vesnické památkové rezervace středních Čech nejpočetněji zastupují vesnice na Mělnicku, charakterizované v závislosti na členitosti terénu pravidelnými nebo nepravidelnými návesními půdorysy středověkého původu. Vyskytují se zde však i obce podstatně mladšího založení, vyznačující se pravidelným ulicovým půdorysem odpovídajícím závěru 18. století. Všechna na Mělnicku prohlášená vesnická sídla leží na území CHKO Kokořínsko, s převahou typických roubených patrových staveb opatřených podstávkami, pavlačemi a lomenicemi. Obraz sídel neodmyslitelně dotváří stavby nebo části staveb vyzděné z kamenných kvádrů tesaných z místních pískovcových skal. Zvláště výrazově působivé jsou zejména klenuté branky a brány usedlostí. Z dalších chráněných lokalit jsou zastoupeny vesnice na Mladoboleslavsku, kde můžeme rozlišit vesnice situované ještě na Kokořínsku jehož severočeskou patrovou architekturou přebírají.

CHKO Český ráj a střední Pojizeří

Další výraznou mladoboleslavskou oblastí přesahující rovněž do sousedních krajů je CHKO Český ráj, s vesnicemi situovanými v hodnotném přírodním prostředí s výraznými architektonickými dominantami skalních hradů. Zalesněné území dalo vzniknout údolním lánovým vsím i lesním vesnicím radiálního uspořádání, s přízemními roubenými domy typickými pro oblast středního Pojizeří.

Střední Polabí

Z roubené zástavby je na území Středočeského kraje zastoupena ještě oblast středního Polabí, charakterizovaná přízemními stavbami obklopujícími návesní prostory středověkého založení. Roubená konstrukce polabských staveb je často skrytá pod silnou a zevně nanesenou vrstvou hliněné mazaniny. Střechy sedlového tvaru jsou tradičně přetaženy přes zápraží a rovněž před štítovou stěnu, v důsledku čehož jsou bedněné štíty výrazněji předsazeny přes průčelí staveb.

Slánsko

Zděnou architekturu středočeské oblasti situované severozápadně od hlavního města Prahy zastupují převážně kamenné vesnice na Slánsku, vystavěné ze zdejší snadno dostupné opuky. Návesní prostory často středověkého původu jsou vymezeny přízemními a zejména patrovými stavbami obytného a hospodářského charakteru. Nejlépe dochované stavby památek se vyznačují hodnotnými stavebními detaily a náročnou štukovou výzdobou svých průčelí.

Příbramsko

Převážně zděná je rovněž mladší architektura v odlesněné jižní části Příbramska, s přízemními stavbami jednoduchých forem a sedlových střech zkosených valbičkou. U vesnic s vazbou na panské sídlo se však právě přítomnost zámeckého areálu mohla projevit bohatší výzdobou jednotlivých průčelí nebo dokonce dalšími typologickými druhy staveb včetně jejich patrového uspořádání. Nedílnou součastí obrazu zdejší krajiny a sídel jsou samozřejmě i drobné sakrální památky.

Autor textu a fotodokumentace Středočeský kraj - památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

Reklamní odkazy
CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    10.05.2012 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY ČR
Ochrana památek v ČR
Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
VPZ hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
VPZ Středočeský kraj
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPZ Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
VPZ Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
VPZ Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
VPZ Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
VPZ Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
VPZ Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
VPZ Olomoucký kraj
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz