TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebLiberecký kraj > památkově chr. lokality > zóny

LIBERECKÝ KRAJ

Seznam památkových zón

Stránka o zónách Libereckého kraje - Bukovec, Kravaře, Kruh, Kryštofovo Údolí, Sloup v Čechách, Tuboř, Újezdec, Velenice, Vojetín a Železný BrodZ celkového počtu 10 vesnických památkových zón Libereckého kraje nalezneme stejně jako v případě rezervací nejvíce na Českolipsku. Jedná se o sedm vesnických sídel ležících v CHKO Kokořínsko nebo nedaleko - Bukovec, Kravaře, Kruh, Sloup v Čechách, Tubož, Velenice a Vojetín. Zbývající okresy kraje jsou zastoupeny jednou památkovou zónou, Jablonecko zástavbou lidového charakteru ve městě Železný Brod, Liberecko obcí Kryštofovo údolí a Semilsko novověkého vesnicí Újezdec.

Památkové zóny podle okresů: Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily a podle lokalit: Bukovec Kravaře Kruh Kryštofovo Údolí Sloup v Čechách Tubož Újezdec Velenice Vojetín Železný Brod

• Seznam vesnických památkových rezervací
na území Libereckého kraje •

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

 

Vesnické pam. zóny na okrese Česká Lípa

BUKOVEC | Dubná | Česká Lípa

BUKOVEC - Vesnice ležící na Českolipsku v CHKO Kokořínsko a charakterizovaná nepravidelnou zástavbou podél cest sledujících údolní polohy a tok Liběchovky. Zástavbu určují typické severočeské patrové domy roubené konstrukce s uplatněním pavlačí a podstávek přecházející mnohdy i na boční strany domu.Vesnice ležící na Českolipsku v CHKO Kokořínsko a charakterizovaná nepravidelnou zástavbou podél cest sledujících údolní polohy a tok Liběchovky. Zástavbu určují typické severočeské patrové domy roubené konstrukce s uplatněním pavlačí a podstávek přecházející mnohdy i na boční strany domu. Na některých domech nachází v patře uplatnění i hrázděná konstrukce. Podrobnější informace o Bukovci naleznete na stránce :: Bukovec.

KRAVAŘE | Kravaře | Česká Lípa

KRAVAŘE - Obec ležící na rozmezí CHKO České středhoří a CHKO Kokořínko. Stavební fond je soustředěn po obvodě trojúhelníkového náměstí s kostelem Narození Panny Marie v jeho východním cípu a podél komunikací vybíhající ze dvou zbývajících koutů náměstíčka.Obec ležící na rozmezí CHKO České středhoří a CHKO Kokořínko. Stavební fond je soustředěn po obvodě trojúhelníkového náměstí (s kostelem Narození Panny Marie v jeho východním cípu) a podél komunikací vybíhající ze dvou zbývajících koutů náměstíčka. Obraz zástavby ve styčném prostoru dvou výrazných oblastí určují roubené a zděné stavby patrového uspořádání. Roubená konstrukce je typická pro jihovýchodně položené Kokořínsko, zatímco zděné stavby zastupují rozhlehlou oblast Českého středohoří. Historie obce včetně mapy je uvedena na stránce :: Kravaře.

KRUH | Doksy | Česká Lípa

KRUH - Obec středověkého původu situovaná ve výrazně členitém terénu CHKO Kokořínsko, charakterizovaném pískovcovými masivy s kaňonovými údolími a soutěskami.Obec středověkého původu situovaná ve výrazně členitém terénu CHKO Kokořínsko, charakterizovaném pískovcovými masivy s kaňonovými údolími a soutěskami. Historický základ obce představují velké usedlosti situované na náhorních plošinách se snadnou dostupností zemědělské půdy, zatímco v údolí je situována mladší chalupnická a domkářská zástavba. Stavební fond tvoří převážně roubené domy v podobě typické pro CHKO Kokořínsko. Historii Kruhu a další fotografie lze nalézt na stránce :: Kruh.

SLOUP V ČECHÁCH | Sloup v Čechách | Česká Lípa

SLOUP V ČECHÁCHHistorii Sloupu v Čechách, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy lze nalézt na stránce :: Sloup v Čechách.

 

 

TUBOŽ | Blatce | Česká Lípa

TUBOŽHistorii obce Tubož, popis charakteru zástavby, fotografie Janovic a historické mapy naleznete na stránce :: Tubož.

 

 

VELENICE | Velenice | Česká Lípa

VELENICE Historii Velenic, charakter zástavby, fotografie obce a historické mapy naleznete na stránce :: Velenice.

 

 

VOJETÍN | Doksy | Česká Lípa

VOJETÍN - Malá obce středověkého původu, nalézající se v CHKO Kokořínsko nedaleko hradu Houska. Vedle dřeva použitého na roubené stěny domů nachází uplatnění rovněž místní pískovecMalá obec středověkého původu, nalézající se v CHKO Kokořínsko nedaleko hradu Houska. Zástavbu tvořenou necelou desítkou rozvolněně situovaných usedlostí charakterizují obytné a hospodářské stavby typické pro oblast Kokořínska. Vedle dřeva použitého na roubené stěny domů nachází uplatnění rovněž místní pískovec, opracovaný do podoby kamenných kvadrů. Střední část obce dotváří drobné sakrální stavby. Historii Vojetína a detailnější informace lze nalézt na stránce :: Vojetín.

 

Ves. pam. zóny na okrese Jablonec nad Nisou

ŽELEZNÝ BROD | Železný Brod | Jablonec nad Nisou

ŽELEZNÝ BROD - Město situované v jednom z údolí řeky Jizery, ještě ve 14. století ves Brod bez přívlastku Železný dokládající pozdější těžbu železné rudy. Textilní výrobu charakterizující celou podhorskou oblast Krkonoš a Jizerských hor postupně nahradila sklářská výrobaMěsto situované v jednom z údolí řeky Jizery, ještě ve 14. století ves Brod bez přívlastku Železný dokládající pozdější těžbu železné rudy. Textilní výrobu charakterizující celou podhorskou oblast Krkonoš a Jizerských hor postupně nahradila sklářská výroba, která region nebývale proslavila i za hranicemi. Památková zóna zahrnuje území kolem toku Žernovník se staršími podkrkonošskými roubenými domy a mladšími zděnými stavbami místních řemeslníků a obchodníků, budovanými z kamene a cihel. Dějiny Železného Brodu a historickou mapu naleznete na stránce :: Železný Brod.

 

Vesnické památkové zóny na okrese Liberec

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ | Kryštofovo údolí | Liberec

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ - Vesnice novověkého založení, situovaná v lesnatém prostoru mezi CHKO Lužické a Jizerské hory. Hluboké údolí Rokytky podmínilo protáhlý údolní charakter obce, jejíž založení souvisí s těžbou dřeva a rud.Vesnice novověkého založení, situovaná v lesnatém prostoru mezi CHKO Lužické a Jizerské hory. Hluboké údolí Rokytky podmínilo protáhlý údolní charakter obce, jejíž založení souvisí s těžbou dřeva a rud. Vedle obytných a hospodářských staveb roubené i hrázděné konstrukce zde proto nalezeme i řadu technických staveb, např. pily. Nechybí ani kostel a drobné sakrální stavby podél cest. Podrobnou historii Kryštofova údolí a další informace naleznete na stránce :: Kryštofovo údolí.

 

Vesnické památkové zóny na okrese Semily

ÚJEZDEC | Syřenov | Semily

ÚJEZDEC - Vesnice novověkého založení, nacházející se pod hradem Bradlec a nedaleko hradu Kumburk. Stavební fond určují převážně přízemní roubené stavby s lomenicemi v podobě typické pro oblasti Podkrkonoší. Vesnice novověkého založení, nacházející se pod hradem Bradlec a nedaleko hradu Kumburk. Zástavba obce je nesouměrně rozložena po obou stranách místní komunikace (na snímku jen část obce), kterou volnou formou sleduje. Stavební fond určují převážně přízemní roubené stavby s lomenicemi v podobě typické pro oblasti Podkrkonoší. Regionálně charakteristické je rovněž uplatnění tklalcovství doprovázejícího tradiční hospodaření a sadařství. Historii, mapy a další informace na stránce :: Újezdec.

Autor textu a fotodokumentace Liberecký kraj - památkové zóny © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

Reklamní odkazy
CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    10.05.2012 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY ČR
Ochrana památek v ČR
Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
VPZ hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
VPZ Středočeský kraj
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPZ Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
VPZ Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
VPZ Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
VPZ Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
VPZ Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
VPZ Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
VPZ Olomoucký kraj
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz