TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | ZÁPADNÍ ČECHY
ZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY ZÁPADNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu západních ČechExteriéry staveb

EXTERIÉRY STAVEB

Dřevěné stavby

V lesnaté východní části oblasti dosáhla zdejší zcela roubená stavba sice jednoduchého, ale výtvarně účinného svébytného výrazu i přesto, že se zde ve větší míře neuplatnila bohatší skladba lomenice. Časté bývá zkosení zvláště předního štítu valbičkou a zvýšené zápraží, opatřené i zábradlím, takže připomíná pavláčky domů patrových. Mezi Plzní a Rokycany se tento roubený dům shodou okolností bezprostředně setkává s nejvýrazněji barokně a klasicistně ztvárněnými objekty zděnými. (lit. 001: Sv. Voděra, str. 37).

Běžnější než v jiných oblastech Čech se v západních Čechách objevuje vnější krytí roubených stěn domů hliněnou omazávkou (lit. 011: J. Škabrada, str. 166).

Štíty roubených domů byly bedněné svisle nebo i složitější symetrickou sestavou. Na styku s hráděnou architekturou pronikala tato konstrukce nejdříve právě do štítů. Častou variantu tvaru střechy představuje polovalba, zejména na Chodsku a Rokycansku. Specialitou, dochovanou už jen v posledních dokladech jihovýchodně od Plzně, jsou velké kabřince (lit. 011: J. Škabrada, str. 165).

Zděné stavby

V celé oblasti je poměrně silně zastoupena mladší zděná výstavba, která však ještě zachovává základní starší utváření domů. I pozdně klasicistní nebo už historizující výzdoba těchto objektů z druhé poloviny 19. století zůstává se staršími stavbami v přirozeném souladu (lit. 001: Sv. Voděra, str. 37).

Určitou charakteristikou tvářnost získaly zděné stavby už v 1. polovině 19. století v širším okolí Plzně. Domy i v bohatších usedlostech nadále zůstávaly přízemní, přepisující i v dispozici tradiční schéma dřevěných domů. Dosti často se zde uplatňovaly náročně provedené štíty s bohatou štukovou výzdobou (Kyšice, Ejpovice), ale pouze zřídka s bohatším obrysem. Ten se prosadil především na štítových nástavcích klenutých bran, které se zhusta pořizovaly jako první zděná stavba v usedlostech jinak dřevěných (Tymákov) (lit. 011: J. Škabrada, str. 167).

K vybavení usedlostí patřily i brány, z nichž mladší byly již větší a v jednodušším provedení, se segmentovým obloukem nebo přímým překladem, popř. pouze s postranními pilíři (lit. 011: J. Škabrada, str. 168/změněn slovosled).

Pece se častěji v rámci kuchyně vysouvaly za dům, kde více nebo méně vyčnívaly ze zadní podélné stěny (lit. 011: J. Škabrada, str. 167).

Ve srovnání s necitlivou novodobou výstavbou můžeme za lidovou architekturu považovat i vesnickou výstavbu ze 2. poloviny 19. až počátku 20. století. V západních Čechách má velmi početné zastoupení, protože ke skutečně masovému přezdívání starší dřevěné zástavby docházelo v rozsáhlých oblastech právě až v této době. Nejtypičtější změnou oproti staršímu období bylo budování sýpkových polopater s typickými větracími (ležatými) okénky při podlaze půdy. Ta mohla sloužit jako sýpka díky nespalné taškové krytině i nastupujícím vaznicovým krovům, které ponechávaly podkrovní prostor relativně volný. Přezdívaly se i všechny hospodářské budovy (lit. 011: J. Škabrada, str. 167-168).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Západní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Západní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Domový typ na Chodsku
Chodský dům
Domový typ v okolí Volar
Volarský dům
Dom. typ jihozápadních Čech
Šumavský dům     

Domový typ severozápadních
a jihozápadních Čech

Plzeňský dům

Hospodářské stavby
Církevní stavby

Exteriéry staveb

Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz