Dřevěné stodoly středních Čech

Stavba roubené, rámové a hrázděné stodoly

Stránka o stodolách středních ČechProstor hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech uzavírala zpravidla stavba stodoly. V případě starých dřevěných stodol bylo uzavření dvora volnější, protože z protipožárních důvodů stávaly obvykle až v zahradě.

Obsah:

  1. Roubené stodoly

  2. Podezdívka stěn

  3. Rámové stodoly

  4. Hrázděné stodoly

  5. Došky a šindel

  6. Šablony a tašky

Roubené stodoly

Roubená stodola

Losiny - roubená stodola s bedněným štítem

Roubená stodola s bedněným štítem sedlové střechy. Původní lehká a hořlavá krytina nahrazena nespalnou krytinou.
Losiny, okres Kutná Hora

Foto: © MaČe • fotogalerie

Starší dřevěné stodoly se v oblasti středních Čech dochovaly poměrně ojediněle, ostatně jako jiné hospodářské stavby podléhající zděným přestavbám. V nejstarší fázi byla konstrukce dřevěných stodol roubená včetně vnitřních dělících stěn.

Podezdívka stěn

Roubené stěny stodol stávaly zpravidla na podezdívce provedené z lomového nebo opracovaného kamene. Opracovaného kamene ve formě kvádrů bylo užíváno především na Kokořínsku s výskytem snadno dostupného pískovce.

Rámové stodoly

Mladším typem dřevěných stodol ve středních Čechách jsou stodoly rámové konstrukce. Rámové stodoly známé i z jiných regionů ČR jsou tvořeny dřevěnými rámy obvodových stěn pokrytých jednoduchých prkenným bedněním se svislým kladením prken.

Hrázděné stodoly

V severozápadních oblastech středních Čech se uplatnila rovněž na spotřebu dřeva méně náročná hrázděná konstrukce. Souvisí to mimo jiné i s nedostatkem stavebního dřeva, který se na Kladensku a Slánsku obdobně jako v přilehlých oblastech projevovat již od středověku.

Došky a šindel

Jako střešní krytina roubených stodol byly ve středních Čechách užívány především došky a šindel. Došková krytina se na stavbách stodol již nedochovala a rovněž krytina šindelová byla ve většině případů nahrazena nespalnými typy střešních krytin.

Šablony a tašky

U dřevěných stodol se často mohlo jednat o vláknocementové šablony, vyznačující se nízkou hmotností oproti páleným či cementovým taškám. Ty však byly v některých případech též užity, přestože následně způsobily deformaci krovu prohnutím střešní latí nebo dokonce i krokví.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy - dřevěné stodoly © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz