Církevní, panské a lidové stavby v dolním Povltaví

Kostely a fary, zámky, usedlosti a domky

Stránka o poruchách a poškození podstávkových domůStavební fond vesnických sídel dolního Povltaví nejvýrazněji reprezentují dochované církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často vyznačují dominantním umístěním i architektonickým výrazem. Nedílnou součástí stavebního fondu jsou rovněž stavby lidové architektury, dochované zpravidla z pozdějšího období.

Kostely a fary v dolním PovltavíKostel a areál fary v Klecanech na fotografiích a císařské otisky mapy stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (mapy © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, fotografie a text © MaČefotogalerie).

Obsah:

  1. Církevní stavby
  2. Panské stavby
  3. Lidové stavby

Církevní stavby

Architektonicky nejvýraznější církevní, resp. sakrální, objekty oblasti dolního Povltaví pocházejí zpravidla z barokního období. Zastupují je přitom:

Některé kostely stojí na místě starších gotických nebo románských staveb, zásadně přestavěné nebo nově vystavěné právě v baroku s řadou pozdějších stavebních úprav.

Poblíž kostela je zpravidla situován objekt fary, sloužící jako úřad a zároveň bydlení správce farnosti. Z hlediska stavebního se fara odlišuje od ostatní vesnické zástavby náročnějším řešením, charakterizovaném v baroku často mansardovou střechou. Součástí areálu fary jsou rovněž stejně staré nebo mladší hospodářské stavby, výrazem obdobné hospodářským stavbám v zemědělských usedlostech.

Zámky a parky v dolním PovltavíZámecké areály v Klecanech a Zdibech tvořené vlastní budovou zámku, hospodářskými stavbami a zámeckých parkem, ve druhém případě též pivovarem ( mapy © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, fotografie a text © MaČefotogalerie).

Panské stavby

Z panských, resp. vrchnostenských či šlechtických, staveb vynikají zámky budované v pobělohorském období na místě starších tvrzí středověkého původu. Mohou se vyznačovat ještě renesančními jádry nebo naopak být zcela přestavěné (např. po požáru, válečných událostech atd.).

Na hlavní budovu zámeckého areálu navazují užitkové zahrady, zámecký park i rozsáhlé hospodářské nebo již výrobní stavby s řadou objektů, mezi nimiž zpravidla vyniká např.

Oproti ostatní zástavbě obce se panské stavby, stejně jako církevní, vyznačují náročným architektonickým řešením a často rovněž dominantním umístěním i měřítkem.

Usedlosti a domy v dolním PovltavíOkapově orientované domy s valbovým nebo sedlovým zastřešením, nejnověji s vaznicovými krovy. Starší klenuté brány různého profilu v mladším období střídány s pilířovými vjezdy (fotografie a text © MaČefotogalerie).

Lidové stavby

Oblast představuje styčné území domového typu středních a severozápadních Čech. V důsledku odlesnění jsou stavby zděného provedení z:

Starší zděnou architekturu barokního období již veskrze nahradily mladší stavby klasicistní nebo pozdější podoby (historismus a geometrická secese). Avšak i většina těchto staveb již byla přestavěna, přičemž namnoze ztratila svoji:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví - církevní, panské a lidové stavby © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský