Vesnice a šlechtická sídla v dolním Povltaví

Typy sídel, majetkové držby a staveb

Stránka o poruchách a poškození podstávkových domůKromě přírodních a archeologických památek je oblast dolního Povltaví určována rovněž řadou památek stavebních, ať již jsou chráněny zákonem nebo nikoliv. Většina z nich se přirozeně nachází v městských nebo venkovských sídlech, některé ve volné a zpravidla zemědělsky obhospodařované krajině.

Vesnická sídla při Vltavě - KlecánkyFotografie a mapy vesnických sídel na císařských otiscích stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (Mapa © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, © černobílá fotografie ofocena z informační tabule, © barevná fotografie a text: MaČefotogalerie).

Obsah:

  1. Vesnice
  2. Usedlosti a dvory
  3. Šlechtická sídla

Vesnice

Existující vesnice v oblasti dolního Povltaví jsou zpravidla středověkého založení, z období mezi 10. až 14. stoletím. Vyskytují se přitom ve dvojí poloze a to:

Na náhorních plošinách leží zpravidla větší vesnická sídla, často návesního typu. Návsi různého půdorysného tvaru jsou vymezeny zemědělskými usedlostmi, za nimiž se táhnou polnosti.

V údolních polohách jsou situovány menší obce, s domkářskou zástavbou vyznačující se malých měříkem stavebních objemů. Půdorysy těchto sídel jsou obvykle nepravidelné a spíše protáhlé, určované prostory vymezenými řekou a svahem nebo svahy podél přítoků. Údolní obce jsou zde charakterizovány řadou stavebních změn, mimo jiné i v důsledku častých záplav.

Vesnická sídla - Klecany a ZdibyFotografie a mapa obce Klecany na císařském otisku stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (Mapa © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, © barevné fotografie a text: MaČefotogalerie).

Usedlosti a dvory

Základem půdorysné struktury obcí jsou zemědělské usedlosti, které tvoří dům a hospodářské stavby po obvodě
dvora. Rozsáhlým hospodářským zázemím se vyznačují též církevní a šlechtické areály i panské dvory. Mimo nebo na okraji obcí stojí vodní mlýny s náhony.

Později uvnitř zástavby nebo na jejím okraji přibývá mladší domkářská zástavba, charakterizované jen malým hospodářským příslušenství. Od konce 19. století budovány stavby vil.

Významnou úlohu při rozvoji sehrávala doprava

Šletická sídla - Roztoky a PřemýšleníFotografie a mapy vesnických sídel na císařských otiscích stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (Mapa © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, © barevné fotografie a text: MaČefotogalerie).

Šlechtická sídla

V období středověku v oblasti Povltaví řada církevních a světských statků. Díky blízkosti Prahy četné statky v držbě

Dále rovněž menší zemanské a rytířské dvory ve vazbě na vsi a tvrze. Během třicetileté války velké ztráty na životech a zničení nebo zpustošení řady předbělohorských staveb.

V době pobělohorské dochází ke změnám společenského uspořádání a majetkových poměrů. Formují se šlechtická panství a budují se jejich venkovská sídla - zámky. Jedná se přitom o:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví - vesnická a šlechtická sídla © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský