Dolní Povltaví - krajina

Vymezení oblasti a přírodní poměry

Stránka o poruchách a poškození podstávkových domůObsah první části přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb ve Středočeském kraji v oblasti dolního Povltaví. Přednáška byla přednesena v rámci workshopů pořádaných Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách v letech 2011 (Veřejný prostor), 2012 (Krajina - rekreační zázemí obce) a 2013 (Mikroregion: Údolí Vltavy).

Historická mapa Dolního PovltavíProstor dolního toku řeky Vltavy na historické mapě II. vojenského mapování (tzv. Františkovo), pořízeného mezi léty 1836-1852 (Mapa © Military Survey, Austrian State Archive © MŽP ČR © UJEP, zdroj map: www.mapy.cz).

 

Obsah:

  1. Vymezení a popis oblasti
  2. Geomorfologické poměry
  3. Geologické poměry
  4. Přírodní poměry

 

Vymezení, popis

Velmi staré sídelní území ležící severozápadně od Prahy. Prostředí se vyznačuje otevřenou zemědělskou krajinou (živá a neživá příroda rozdělenou vydatným tokem řeky Vltavy. Širší okolí charakterizováné neživou a živou přírodou bylo brzy odlesněno z důvodu intenzivní

Letecká mapa Dolního PovltavíProstor dolního toku řeky Vltavy na mapě leteckého snímkování (Mapa © Seznam.cz a.s.,© USGS & NASA, © OpenStreetMap, zdroj map: www.mapy.cz).

 

Geomorfologie

Území leží v nižinném celku Pražské plošiny a vyznačuje se prevážně mírně zvlněným terénním reliéfem. Vyjímku tvoří právě údolí Vltavy. Zde a podél přítoků je dosud stále zalesněná krajina členěna řadou údolních zářezů, jejichž svahy jsou strmé a skalnaté.

 

Geologie

V oblasti dolního Povltaví jsou zastoupeny především:

 

Příroda

Vlivem intenzivní zemědělské činnosti se zalesněné plochy dochovaly pouze kolem Vltavy a četných přítoků. Většinou se však jedná o nepůvodní lesy menší rozlohy a místy solitérní stromy. Stráně a strmé svahy lemující vodní toky pokrývají převážně:

Většinu území ve vazbě na sídelní útvary rozdílné velikosti a půdorysných forem tvoří zejména mozaika orné půdy. Vegetační složku v intravilánu sídel nebo jeho blízkosti dále tvoří:


Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví - krajina a přírodní poměry © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský