Chráněná území a lokality dolního Povltaví

Přírodní a archeologické památky

Stránka o poruchách a poškození podstávkových domůKrajinný ráz oblasti dolního Povltaví určují především přírodní a kulturní hodnoty, dosahující často značného stáří. Některé přitom náleží mezi chráněná území nebo lokality, jiné zůstavají bez ochrany a pouze místního významu. Pro krajinný ráz a identitu prostředí mají ovšem rovněž pozitivní vliv.

Turistická mapa Dolního PovltavíProstor dolního toku řeky Vltavy na turistické mapě s vyznačením přírodně chráněných území a významných archeologických lokalit nebo staveb (Mapa © Seznam.cz a.s.,© OpenStreetMap, © NASA, zdroj map: www.mapy.cz).

Obsah:

  1. Přírodní památky
  2. Kulturní památky
  3. Sídliště a hradiště
  4. Levý Hradec

Přírodní památky

Oblast charakterizuje řada maloplošně přírodně chráněných území, nacházejících se zejména na pravém břehu řeky Vltavy v prostoru přírodního parku Dolní Povltaví. Jedná se především o rokle a stráně, chráněné jako

Kulturní památky

Oblast dolního Povltaví byla nepřetržitě osídlena již od pravěku. Početné archeologické lokality se přitom vyznačují nejstaršími nálezy v Čechách. Mimořádné významné je rovněž pozdější osídelní dokládající zásadní význam zdejších lokalit v době formování přemyslovského státu. Hradiště Levý Hradec je přitom považováno za:

Pravěké a slovanské hradištěPohled na vrch Řivnáč a hradiště Levý Hradec s valy a akropolí, na které stávala rotunda (© půdorys základů rotundy ofocen z informační tabule, © foto a text: MaČefotogalerie).

Sídliště, hradiště

Vlivem příhodných podmínek byla na ostrozích i přímo podél Vltavy či přítoků řada pravěkých a později slovanských sídlišť. K významným sídelním lokalitám přitom náleží vrch Řivnáč, s nálezy pocházejícími již z pozní doby kamenné. Odtud též název řivnáčská kultura. Kromě sídlišť prokázána na obou březích existence výšinných slovanských hradišť, střežících dálkovou cestu i brod před řeku Vltavu:

Levý Hradec

Hradiště bylo založeno v 1. polovině 9. století a přímo souvisí s počátky českého státu, cestami spojeno s dalšími hradišti rodu Přemyslovců. Kníže Bořivoj I. zde na kruhovém půdorusu založil první křesťanský kostel v Čechách, jehož základy byly odkryty v místě dnešního kostela sv. Klimenta. Nejstarší stojící kostelní loď je dochována u rotundy sv. Petra a Václava, založené knížetem Spytihněvem I. na nedalekém hradišti Budeč. Hradiště jsou tvořena:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví - přírodní a archeologické památky © Martin Čerňanský


Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský