Vjezdové brány a branky

Architektonické tvarosloví a výzdoba

Stránka o zděných branách v prostoru Jizerské tabuleMezi architektonicky výrazné objekty stavěné v oblasti Jizerské tabule náleží zděné klenuté brány a branky. V omítce jsou datované nejčastěji do 1. poloviny 19. století (někdy až druhé) a doprovázejí starší roubené a polozděné domy i mladší zděné domy stejného data výstavby.

Obsah:

  1. Brány a branky

  2. Štítové nástavce

  3. Plastická výzdoba

Brány a branky

Zděná klenutá brána

Zděná klenutá brána s brankou, datovaná do 1. poloviny 19.století

Půlkruhově klenutá brána a branka
s plastickou výzdobou nesoucí dataci rokem 1833. Přímo zakončená koruna zdiva je z důvodu odtoku vody vyspádována.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Obdobně jako v případě severněji položeného Kokořínska nebo Českolipska je překlenutí starších zděných bran a branek provedeno půlkruhovým pasem.

U bran mladšího data je přitom vzedmutí klenutého pasu postupně snižováno na eliptický a posléze segmentový průjezdný profil. Nízký profil se zde objevuje ještě před polovinou 19. století, na rozdíl od odlehlejších nebo chudších regionů. Je přitom dokladem rychlého postupu inspirace slohovou architekturou, ponejprv samozřejmě v prostředí bohatších vrstev venkovského obyvatelstva.

Štítové nástavce

Brána se štítovým nástavcem

Symetrická brána opatřená štítovými nástavci a náročnou výzdobou

Symetricky řešená brána s brankami, s pasy půleliptického tvaru. Brány i branky opatřeny štítovými nástavci a opatřeny plastickou výzdobou s datem 1838.
Obec Víska, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Kromě přímého zakončení koruny zdiva mohly být brány a branky opatřeny i náročně tvarovanými štítovými nástavci, jejichž korunu zpravidla kryjí pálené střešní tašky.

Inspirace v tvarech pozdního baroka je často nepřehlédnutelnou, projevující se mimo jiné symetrickým řešením nebo přerušením ukončující profilované římsy. V řadě případů jsou nejhodnotnější štítové nástavce bran i branek doplněny o zdobné kamenické prvky, umístěné ve vrcholu a krajních částech nebo míst přerušení římsy.

Plastická výzdoba

Nedílnou součástí do veřejného prostoru orientovaného a z tohoto důvodu pohledově velmi exponovaného líce brány je plastická výzdoba. Mezi časté motivy, obvykle i barevně zdůrazněné, přitom náleží slohové architektonické články (vrcholový a patní klenáky, pilastry atd.), rostliny i různé tvary "zrcadel" nesoucích letopočet, popisné číslo nebo iniciály.

Autor textu a fotky ke kapitole
Zděné brány a branky v oblasti Jizerské Tabule © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz