Zděné chlévy středních Čech

Chlévy zděné z kamene a cihel

Stránka o chlévech středních ČechOproti dřevěným chlévům jsou chlévy zděné konstrukce dochovány (nejen) v zemědělských usedlostech středních Čech zcela běžně.

Obsah:

  1. Zděné chlévy

  2. Konstrukce chlévů

  3. Stavební materiál

  4. Podkroví a vikýře

Zděné chlévy

Zděné chlévy navazující na dům

Porešín - chlévy navazující na obytnou část domu

Hospodářské prostory chlévů stavěné
v přímé návaznosti na stavbu domu. Jednotlivé chlévy se vyznačují samostatnými venkovními vstupy.
Porešín, okres Příbram

Foto: © MaČe • fotogalerie

Obdobně jako u starších chlévů je v případě chlévů mladšího data dbáno na snadný a samostatný přístup z prostoru hospodářského dvora nedaleko obytné části domu.

V případě zemědělských usedlostí jsou proto chlévy zpravidla přístupné přímo ze zápraží, které navazuje na zápraží domu.

Vedle zemědělské usedlosti jsou chlévní prostory rovněž běžnou součástí hospodářských staveb náležejících k areálu vodního mlýna nebo hostince. Zde jsou přístupné z prostoru hospodářského dvora, nejčastěji mimo stranu s obytnými prostory.

Konstrukce

Hospodářský objekt s chlévy

Praha-Suchdol - hospodářské prostory chlévů

Hospodářské objekty vymezující prostor dvora bývalého vodního mlýna, později sloužícího jako hostinec. Součástí hospodářského křídla jsou i chlévy.
Praha - Suchdol, okres Hl. město Praha

Foto: © MaČe • fotogalerie

Poměrně brzké uplatnění zděné konstrukce na chlévech, společně s klenbami plackovými či stájovými, bylo dáno především vyšší trvanlivostí použitého materiálu.

Stavební materiál

Kámen a později užívané pálené cihly představovaly studený materiál s nízkou povrchovou teplotou i menším tepelným odporem než dřevo. Byl to však stavební materiál nehořlavý a lépe vzdorující zemní vlhkosti i vlhkosti způsobené vnitřním provozem (chov zvířat).

Podkroví a vikýře

Pro zateplení i z důvodu menšího požárního rizika (zděná stavba bez otopného zařízení) se v podkroví nad chlévy často ukládalo seno, jak ostatně dokládají i časté podávací střešní vikýře.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy - zděné chlévy © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz