TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu středních ČechObytné stavby a bydlení

• VRBICE - návesní prostor obce •

Obsah: Obraz návesního prostoru Novorománský kostel Zděná zástavba

Obraz vesnice v krajině

Vrbice - panoramatický pohled na rozlehlou náves lichoběžníkového tvaru, vymezenou štítově i okapově orientovanými objekty přízemního a zejména patrového uspořádání. Vnější a výrazně geometricky přímočarý výraz staveb je klasicistního a pozdějšího tvarosloví, včetně staveb z počátku 20. století.

Novorománský kostel

Vrbice - pohled do prostoru návsi, která byla dodatečně zastavěna obytnými stavbami včetně jejich hospodářského příslušenství a rovněž novorománským kostelem datovaným rokem 1854.

Vrbice - pohled do prostoru návsi, která byla dodatečně zastavěna obytnými stavbami včetně jejich hospodářského příslušenství a rovněž novorománským kostelem datovaným rokem 1854. Kostel je zbudován ze smíšeného zdiva (kámen a pálené cihly) a situován nad rybníkem sloužícím jako požární nádrž. Více fotografií včetně poničeného interiéru lze nalézt ve fotoalbu krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.

Zděná zástavba

Vrbice - návesní fronta určující východní linii mírně lichoběžníkového prostoru. Původní keramická krytina staveb je dožilá nebo již byla nahrazena plechem či zvlněnými eternitovými deskami, bohužel nesloužícími jen jako provizorní řešení.

Vrbice - návesní fronta určující východní linii mírně lichoběžníkového prostoru. Původní keramická krytina staveb je dožilá nebo již byla nahrazena plechem či zvlněnými eternitovými deskami, bohužel nesloužícími jen jako provizorní řešení. Vyjma patrových a korunních říms bylo ostatní plastické členění již z větší části odstraněno při mladších úpravách objektů, spojených s použitím nevhodných tvrdých cementových omítek neumožňujících vysychání objektů. Značný počet domů není obydlen a je nepřímo odsouzen k postupnému zániku.

Vrbice - patrové objekty vyzděné z poměrně velkých a pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů kombinovaných s pálenými cihlami kolem otvorů a ve štítech.

Vrbice - patrové objekty vyzděné z poměrně velkých a pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů kombinovaných s pálenými cihlami kolem otvorů a ve štítech. Původní barevnost klasicistních staveb je charakteristická jednobarevným provedením, přičemž se můžeme setkat rovněž s provedením ve dvou odstínech téže barvy. Uspořádání barevnosti odráží plastické členění průčelí, na kterém se vedle říms uplatňuje i obvyklé kvádrování nároží nebo meziokenních pilířů. U zcela jednobarevného řešení nám plastické členění průčelí rovněž nezaniká, protože dochází k získání dvou odstínů téže barvy vlivem odlišného osvětlení (osluněné a zastíněné plochy). Pro klasicismus je charakteristické použití chladnějších tonů barev.

Autor textu a fotodokumentace obce Vrbice © Martin Čerňanský, foto 2004.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Vrbice ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Vrbice ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Vrbice na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Čechy - krajina a stavby
    14.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Osídlení a sídelní síť
Vesnice a jejich typy
Zemědělské usedlosti
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby
Zděné klenuté brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Mělník - Mělnicko a Mšensko

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz