TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu středních ČechObytné stavby a bydlení

• VŠETATY - tradiční přízemní zástavba •

VŠETATY - tradiční vrstvu zástavby charakterizují výrazně protáhlé formy, určované přímou návazností hospodářské části domu na část obytnou.

VŠETATY - tradiční vrstvu zástavby charakterizují výrazně protáhlé formy, určované přímou návazností hospodářské části domu na část obytnou. Tento princip prostého "protažení" stavby představuje na úzkých parcelách obvyklé provozní napojení a je rovněž bezproblémový z hlediska zachování tradičního výrazu venkovských staveb.

VŠETATY - obytná a hospodářská část domu krytá společnou střechou sedlového tvaru.

VŠETATY - obytná a hospodářská část domu krytá společnou střechou sedlového tvaru. Při štítovém průčelí je střecha zkosena polovablou a nad hospodářkou části doplněna o pultový podávací vikýř na seno.

VŠETATY - přízemní dům, u něhož bychom roubenou konstrukci snad ani nepředpokládali.

VŠETATY - přízemní dům, u něhož bychom roubenou konstrukci snad ani nepředpokládali. Po zvětšení původního okenního otvoru včetně osazení trojdílného okenního rámu a mladších povrchových úprav spojených s nahozením tvrdé břizolitové omítky se vnější výraz této části stavby podstatně změnil. Oproti tomu malé číslo popisné, tradiční proporce, nesymetricky nasazená střecha a bedněný štít prozrazují starší původ objektu, potvrzení na místě opadané břizolitové omítky.

VŠETATY - roubená konstrukce skrytá pod mladší břizolitovou omítkou.

VŠETATY - roubená konstrukce skrytá pod mladší břizolitovou omítkou. Horní trámové věnce mají na nároží přetažena zhlaví trámů před líc obvodovoých stěny z důvodu zvýšení tuhosti. U ostatních vrstev jsou trámy v nároží zajištěny přeplátováním v méně náročném tesařském provedení, mající za následek značnou deformaci vlivem svislého zatížení.

VŠETATY - přízemní dům s předsazeným štítem vynášeným vyloženými trámovými konci horních věnců roubené konstrukce.

VŠETATY - přízemní dům s předsazeným štítem vynášeným vyloženými trámovými konci horních věnců roubené konstrukce. Bednění štítu je nepůvodní a působí nepřesvědčivě především z důvodu použití úzkých "laťových" prvků namísto dostatečně širokých prken.

VŠETATY - zděný dům situovaný ve výrazně svažitém terénu.

VŠETATY - zděný dům situovaný ve výrazně svažitém terénu. Rozdílu výšek bylo přitom využito k vybudování sklepa pod obytnou částí domu, přístupného z tohoto důvodu ze štítového průčelí.

VŠETATY - pohled k vrcholu zděného štítu prolomeného dvojicí malých okének, jejichž vnější okenní rámy jsou osazeny v líci zdiva.

VŠETATY - pohled k vrcholu zděného štítu prolomeného dvojicí malých okének, jejichž vnější okenní rámy jsou osazeny v líci zdiva. Okenní otvory jsou orámovány paspartami žluté barvy, přičemž stejné barevné provedení vykazují rovněž ramena štítu ukončená římsovým přetažením. Pozn.: Malý sklon střešních rovine je jen zdánlivý, způsobený nakloněním fotoaparátu od svislé roviny směrem vzhůru.

Autor textu a fotodokumentace obce Všetaty © Martin Čerňanský, foto 2002.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 1. pololetí roku 2003
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Všetaty ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Všetaty ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Všetaty na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Čechy - krajina a stavby
    14.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Osídlení a sídelní síť
Vesnice a jejich typy
Zemědělské usedlosti
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby
Zděné klenuté brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Mělník - Mělnicko a Mšensko

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz