TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechHospodářské stavby

• MORY - barokní sýpka s valbovou střechou •

Obsah: Exteriér sýpky Interiér sýpky Stavební detaily

Zděný exteriér sýpky

Mory - dvoupatrová barokní sýpka vystavěná převážně z kamene a zastřešená valbovou střechou krytou skládanou keramickou krytinou.

Mory - dvoupatrová barokní sýpka vystavěná převážně z kamene. Všechna podlaží jsou prolomena ležatými větracími a přisvětlovacími otvory vyzděnými za pomoci pálených cihel. Vstup je prolomen v ose podélného průčelí a mimo vlastní systém rozmístění ležatých otvorů. V patře jsou situovány podávací otvory, které již odpovídají poloze ležatých větracích otvorů. Zanikající vnější povrchová úprava byla podle dochovaných fragmentů omítky omezena na orámování ležatých otvorů jednoduchými šambránami. Průčelí sýpky jsou ukončena římsou a objekt zastřešen valbovou střechou krytou skládanou keramickou krytinou.

Vnitřní dřevěná konstrukce sýpky

Mory - vnitřní dřevěná konstrukce sýpky vložená mezi zděné obvodové stěny. Konstrukce je tvořena sloupy nesoucími za pomocí sedel průvlak, sestávající z několika přeplátovaných trámů.

Mory - vnitřní dřevěná konstrukce sýpky vložená mezi zděné obvodové stěny. Konstrukce je tvořena sloupy nesoucími za pomocí sedel podélný průvlak, sestávající z několika přeplátovaných trámů. Jednotlivé průvlaky podepírají středy stropních trámů příčně uložených na zdivu v úrovni příslušného patra. Kolmo na tyto stropní trámy byla provedena nášlapná vrstva podlahy jako záklop ze širokých prken. Sloupy v přízemí jsou s ohledem na zemní vlhkost postaveny na nízké vyzděné pilířky a jejich horní část je rozvidleného tvaru, který zamezuje vybočení a klopení průvlaků i sedel. V zadní stěně je viditelné kónicky se rozšiřující ostění větracích a přisvětlovacích otvorů. Jejich segmentové záklenky jsou z vnější strany zcela potlačeny.

Interiérové stavební detaily sýpky

Mory - profilace sedla za pomocí "esovitých" tvarů. Sedlo zvyšuje celkovou tuhost styku v místě uložení průvlaku na střední řadu podpor.

Mory - profilace sedla za pomocí "esovitých" tvarů. Sedlo zvyšuje celkovou tuhost styku v místě uložení průvlaku na střední řadu podpor (sloupů). Současně umožňuje snadné navázání jednotlivých trámů, ze kterých je podelný průvlak probíhající po celé délce budovy sestaven. Krátký sedlový trám svým vyložením rovněž významně redukuje volné rozpětí průvlaku mezi sloupy, čímž snižuje velikost ohybového momentu i velikost deformace (průhyb) od stáleho i nahodilého zatížení.

Mory - detail profilace sedlového trámu s výraznou kresbou letokruhů, jejichž hustota určuje stáří dřeva použitého k výrobě tohoto konstrukčního prvku.

Mory - detail profilace sedlového trámu s výraznou kresbou letokruhů, jejichž hustota určuje stáří dřeva použitého k výrobě tohoto konstrukčního prvku.

Mory - rubová strana vstupních barokních dveří sýpky s původní zámečnickou prací, o jejímž stáří svědčí použití matek ještě čtvercového tvaru.

Mory - rubová strana vstupních barokních dveří sýpky s původní zámečnickou prací, o jejímž stáří svědčí použití matek ještě čtvercového tvaru.

Autor textu a fotodokumentace obce Mory © Martin Čerňanský, foto 2004.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Mory ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Mory ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Mory na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz