TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechTradiční zástavba

• MORY - zástavba a obraz vesnice v krajině •

Obsah: Obraz vesnice v krajině Stodola Placková klenba

Obraz vesnice v krajině

Mory, vesnice - panoramatický obraz vesnice v krajině, charakterizovaný zděnou zástavbou se sedlovými střechami krytými pálenou střešní krytinou. Pro tradiční obraz vesnice je charakteristická jednotná hladina obytné a hospodářské zástavby, nad kterou vystupuje velmi omezený počet dominantních staveb. Ve většina případů se zpravidla jedná pouze o stavbu kostela, která hmotou kostelní lodě a věžě zdaleka převyšuje okolní přízemní nebo nejvýše (jedno)patrovou zástavbu. Na panoramatickém snímku je zachyceno narušení tradičního obrazu vesnice stavbou rozměrné haly, měřítkově neodpovídající charakteru tradiční vesnické zástavby. Z opačné strany dopadá situace ještě mnohem hůře, protože se hmotově předimenzovaná hala ocitá v popředí zástavby a zakrývá tak značnou část vsi. Vedle formy je nevhodný i použitý stavební materiál, představují vlnité plechové a laminátové dílce jejichž použití je v prostředí vesnice veskrze nežádoucí. Vlivem ekonomicky náročné demolice těchto staveb je velká pravděpodobnost, že rozměrné stavby halového charaktreru budou narušovat naši krajinu a vesnická sídla mnohem delší dobu než jakou sloužili pro svou výrobní nebo skladovací funkci.

Stodola

MORY - s ohledem na situování v zadní části parcely se jedná o zdivo původní příčně průjezdné stodoly.

Mory, stodola - s ohledem na situování v zadní části parcely se jedná o zdivo původní příčně průjezdné stodoly. Vjezd z mlatu stodoly do dvora a rovněž na záhumenní cestu vedoucí k jednotlivým polnostem usedlosti byl překlenut cihelným pasem ve tvaru půlelipsovitého oblouku. Zdění z cihel bylo výhodné především s ohledem menší pracnost danou jejich pravidelným kvádrovým tvarem a opakujícími se rozměry. Vnitřní konstrukce stodoly byla dřevěná, o čemž svědčí i dvojice kapes umístěných po stranách oblouku. Do kapes byly uložené příčné trámy, zpravidla ještě podpírané sloupky a vymezující šířku mlatu. Na těchto příčných trámech mohly ještě spočívat trámy uložené podélně, v dostatečné výšce nad průjezdným profilem.

Placková klenba

MORY - pohled do původního interiéru zadní části domu. Stěny jsou vyzděny převážně z pískovcového kamene.

Mory, dům - pohled do původního interiéru zadní části domu. Stěny jsou vyzděny převážně z pískovcového kamene. Celý prostor byl původně překlenut cihelnou plackou nad zhruba čtvercovým půdorysem. V zadní podélně stěně je po celé délce původního prostoru viditelná nehluboká drážka, sledující tvar poměrně vzedmutého klenebního čela plackové klenby opírající se právě do zdiva podélné stěny. Hlavní část zatížení je však díky diagonálnímu (úhlopříčnému) způsobu vyzdívání plackové klenby svedena do nároží překlenuvšího prostoru. Přenesení svislých a zejména vodorovných sil prostorově tuhým (zalomeným) nárožím je samozřejmě staticky velmi výhodné, protože se jedná o místo s největší prostorovou tuhostí a navíc neoslabené okenními nebo dveřními otvory.

MORY - detail paty plackové klenby, na kterém je dobře patrný diagonální způsob vyzdívání z rohů místnosti.

Mory, dům - detail paty plackové klenby, na kterém je dobře patrný diagonální způsob vyzdívání z rohů místnosti. Jednotlivé cihelné vrstvy jsou kladeny tak, aby jejich ložné spáry byly pokud možno kolmé k výslednému tvaru klenby (přesněji kolmé k výslednici vnitřních sil, která tento tvar při běžném zatížení zhruba sleduje). Tím je zaručeno takové statické působení, při kterém jsou všechny spáry tlačené (každý bod výslednicové plochy leží v odpovídajícím jádře průřezu).

Autor textu a fotodokumentace obce Mory © Martin Čerňanský, foto 2004.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Mory ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Mory ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Mory na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz