TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechObytné stavby a bydlení

• ZÁLUŽICE - dům s černou kuchyní, st.p.č. 1 •

ZÁLUŽICE - pohled na vesnické sídlo charakterizované obytnými a hospodářskými stavbami vyzděnými převážně z kamene.

ZÁLUŽICE - pohled na vesnické sídlo charakterizované obytnými a hospodářskými stavbami vyzděnými převážně z kamene. Později je na zdivo použito rovněž pálených cihel a na skládanou krytinu pálených tašek.

ZÁLUŽICE - zděný dům s přímo navazujícími hospodářskými prostorami.

ZÁLUŽICE - zděný dům s přímo navazujícími hospodářskými prostorami. V přední části je situována světnice s okenními otvory orientovanými pouze do prostoru hospodářského dvora, pak následuje vstupní síň s černou kuchyní vzadu (prozrazena komínovým tělesem), dále klenutý chlév a další hospodářské prostory. Původní střecha je již nahrazena mladší nespalnou variantou, o čemž svědčí i z cihel vyzděný štít a půdní nadezdívky na koruně kamenného zdiva. Otvory v půdních nadezdívkách, stejně jako ležaté otvory ve střešních rovinách slouží větrací funkci (např. při sušení chmele).

ZÁLUŽICE - prostor plochostropé vstupní síně, ze které je v čelní stěně přístupná klenutá černá kuchyně a napravo přímo přístupný prostor klenutého chléva (tzv. chlévní typ domu).

ZÁLUŽICE - prostor plochostropé vstupní síně, ze které je v čelní stěně přístupná klenutá černá kuchyně a napravo přímo přístupný prostor klenutého chléva (tzv. chlévní typ domu). Stropní konstrukce síně je tvořena příčně orientovaným trámem vynášejícím dřevěný záklop kladený rovnoběžně s delší osou domu.

ZÁLUŽICE - pohled do prostoru světnice zastropené trámovým stropem s překládaným záklopem.

ZÁLUŽICE - pohled do prostoru světnice zastropené trámovým stropem s překládaným záklopem. Trámy, prkenný záklop i stěny jsou bíleny vápenným nátěrem. Dole na fotografii je vidět nízký segmentový záklenek okenního otvoru orientovaného do prostoru hospodářského dvora.

ZÁLUŽICE - pohled vzhůru směrem k dymníkovému ústí černé kuchyně zadehtované od kouře otevřeného ohniště.

ZÁLUŽICE - pohled vzhůru směrem k dymníkovému ústí černé kuchyně zadehtované od kouře otevřeného ohniště. V dolní části je patrný záklenek niky zapuštěné do zdiva pro snadnější přístup k peci.

ZÁLUŽICE - trámový strop v hospodářských prostorách navazujících na domový půdorys.

ZÁLUŽICE - trámový strop v hospodářských prostorách navazujících na domový půdorys. Příčně orientované trámy jsou uprostřed svého rozpětí (tj. v místě maximálního možného průhybu) podepřeny ještě trámem podélným. Záklop je proveden z drobné kulatiny vyznačující se malým profilem příčného průřezu.

Autor textu a fotodokumentace obce Zálužice © Martin Čerňanský, foto 2002.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 2. pololetí roku 2003
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Zálužice ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Zálužice ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Zálužice na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz