TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVERNÍ ČECHY
SEVERNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVERNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severních ČechExteriéry staveb

EXTERIÉRY STAVEB

Domácká řemeslná výroba ve výše položených oblastech se v severních Čechách projevila obvyklým zvětšením světnice a větším počtem jejích oken (lit. 001: Sv. Voděra, str. 41).

Dřevěné stavby

Pro domy na Kokořínsku a Českolipsku je charakteristický nesymetrický tvar příčného řezu odrážející se výrazně na štítovém průčelí a podmíněný zúžením patra. Patro mohlo být totiž pouze jednotraktové, zatímco přízemí hlavně u větších patrových domů mívá často vyvinuté dvoutraktové schéma. Střecha tak na zadní straně domu spadá až na úroveň přízemí. Dům je tedy zcela patrový jen na vstupní straně ze dvora, kde také mívá často pavlač. Ta může být různě dlouhá, někdy i po celé délce domu. Vždy ji kryje přesahující střecha, podobně jako u českého domu přízemního kryje střecha zápraží (lit. 011: J. Škabrada, str. 173/změněn slovosled).

Patrový roubený dům níže položených zemědělských oblastí severních Čech patří svým náročným tesařským zpracováním k nejvýraznějším reprezentantům lidové architektury v našich zemích. Přispěly k tomu hlavně možnosti, které tyto objekty skýtají pro náročnější výtvarné zpracování některých svých částí – především vlastní lomenice, podstávky a pavlače (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53).

Základním prvkem rozvrhu lomenice (bedněného štítu), který bývá odrazem konstrukce krovu, je vodorovně římsové předělení zhruba v polovině výšky štítu. V místech dotyku s okrajem střechy jsou spuštěny kolmice, střední osou je dělen horní trojúhelník. Větší okénka nebo jen okenice jsou zpravidla nahoře pod římsou v obdélné střední části, která je prkny pobita svisle. Zbývající dvojice trojúhelníkových ploch po bocích středního obdélníka a ve vrcholu jsou prkny vykryty šikmo, vzhledem ke sklonu střechy buď rovnoběžně nebo kolmo, v témž “patře” lomenice vždy souměrně podle střední osy. U větších štítů, před krovy, jež mají zpravidla komplikovanější skladbu, bývají lomenice děleny i dvěma (výjimečně třemi) římsami. Prkna omezující lomenici při okraji střechy a také ta, která tvoří spodní část římsy, bývají pro styk s lištami kryjícími spáry prken vlastní lomenice upravena obloučkovým vyřezáním. Na nejbohatších lomenicích na Litoměřicku a Českolipsku se objevuje i motiv sloupků, závislý na pravidelnějším zvyku ozdobně ztvárňovat sloupky zdejší podstávek. Pokud se na domech objevuje datování, jsou pravidelným místem právě tyto nejnáročněji zdobené části domů (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53).

Místem uplatnění ozdobného prkenného vyložení a vyřezávaných sloupků jsou pavlače, které původně zprostředkovaly vnější přístup do komor v zadní části patra. U severočeských domů se vyskytují v nejrozličnější podobě od krátkých, až po dlouhé útvary lemující celý dlouhý bok domu. Výjimečně bývají protaženy i na štítovou stranu domu, tady však bývá zábradlí pavlače v líci stěny přízemí a štítová stěna v patře o hloubku pavlače zasunuta. Takováto “lodžie” se někdy místo pavlače objevuje i na boční stěně domu (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53).

Zděné stavby

Ve Středohoří, kde byl nedostatek dřeva a přitom nadbytek dobře přístupného a zpracovatelného kamene (hlavně opuky), se běžně stavěly patrové domy zcela zděné (kamenné a později i cihlové, s případným podílem vepřovic). Tyto domy s jednoduchými, klasicistními fasádami se pak hojně uplatňují v 19. století v rozlehlé oblasti severních, západních i středních Čech (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53).

Sklářské domy - na jejich tvarovém výrazu se kromě místních tradic lidové architektury uplatnil slohový vliv barokní a klasicistní. Časté je použití náročnějších, mansardových střech (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53). Na sklářských domech stojicích samostatně na parcelách se s oblibou užívaly mansardové nebo polomansardové střechy (lit. 011: J. Škabrada, str. 174).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVERNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severních Čech
Pojizerský dům
Turnovský dům

Dom. typ severozápad. Čech
Středohorský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz