Dům vrcholného novověku

Světnice a nepřímé vytáptění domu

Stránka o nejstarších stavbách a archeologických průzkumechZměny v interiéru a následně i exteriéru domu na přelomu středověkého a novověkého období vyvolala především změna ve způsobu vytápění. V souvislosti s tímto došlo ke snížení světlé výšky stropu i proměně interiérového vybavení obytné místnosti nového pojmenování - světnice.

Obsah: Otočení pece v obytném prostoru domuProměna jizby ve světnici a snížení konstrukce stropu Vliv měst, městeček, panských sídel a dvorů

Otočení pece

Zásah, který z přímo vytápěné a zakouřené dymné jizby učinil čistou obytnou místnost, byl při své jednoduchosti geniální. Spočíval v tom, že pec zůstala na svém tradičním místě v koutě vpravo nebo vlevo za vstupem v obytné místnosti, ale otočila se o 90 (případně o 180) stupňů, pokud byla svým ústím otočená k podélné nebo k čelní stěně.

Její ústí se tak ocitlo v dělící stěně mezi obytnou místností a zadní částí síně. Odtud, tzn. ze zadní části síně, se pec nadále obsluhovala, sem také kouřila a do obytné místnosti pouze hřála.

Proměna jizby ve světnici

Toto řešení znamenalo kvalitativní proměnu obytného prostoru a vzápětí také změnu velikosti obytné místnosti. V čisté, nezakouřené místnosti byla především nadále zbytečná horní zóna, vyhrazená dýmu - obytný prostor se mohl snížit, zbavit se horních větracích otvorů a polenic, a také se mohl začít měnit typ stropní konstrukce.

Změna charakteru se projevila i ve změně názvu místnosti - protože oproti tmavým jizbám byla místnost především světlá, říkalo se ji světlice a brzy převládl dodnes živý název světnice.

Vliv prostředí

Jako řada jiných důležitých inovací i tato se nejdříve uskutečnila ve městech, městečkách a na panských sídlech nebo dvorech a z tohoto prostředí se dostávala na vesnici.

Současně musíme zdůraznit, že - opět tak jako vždycky při inovacích vesnické stavební tvorby - přejímání neprobíhalo zcela pasivně, protože k němu došlo až v době, kdy se vesnice ocitla na úrovni schopné tento pokrok přijmout a do značné míry bylo i tvořivé. Inovace se totiž přizpůsobovala autentickým potřebám dosavadního stavitelství, z nichž vesnice nehodlala slevit - zejména dosavadnímu prověřenému a vyhovujícímu typologickému řešení domů.

S vyjímkou úvodního odstavce a šedého textu převzato se souhlasem autora z publikace
Lidové stavby. Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> OBYTNÉ STAVBY
Přejít na Osídlení a vesnice

DŮM A BYDLENÍ
Zemnice a polozemnice
Dům z období středověku
Středoevropské domy
Středověké slohy, lidové stavby
  Dymná jizba
  Vstupní síň
  Komorový blok
  Konstrukce dymné jizby
  Konstrukce komorové části
  Polodymná jizba s dymníkem
Dům z období novověku
Novověké slohy a lidové stavby
  Světnice a otočení pece
  Černá kuchyně a dymník
  Kuchyně dymná a černá
  Kamna a krbové komíny
Dům moderních dějin
Moderní slohy a lidové stavby
  Sporáky a tahové komíny

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz