Trámová a kladivová stoupa

Zpracování třísla a nerostů, výroba krup

Stránka o dřevěné stoupěVnitřní vybavení stupníku tvoří dřevěná stoupa sestávající z několika trámových stup - dřevěných trámů zdvihaných vodorovnou hřídelí. Na stejném principu pracovala i tzv. kladivová stoupa.

Obsah: Interiér stupníku - hřídel a trámové stoupyKladivová stoupa Provoz stoupy a její zachyceníDřevěný trám, kamenné koryto nebo plochý kámenRozmělňování plodin, tlučení kůry a drcení kameneZpracování třísla a nerostů, výroba krup

Vybavení stupníku - hřídel a stoupy

Kladivová stoupa

Výzdoba klátových úlů na Valaššku

Dřevěná kladivová stoupa sloužící na výrobu krup ve vodním mlýně. Stoupu pohání stejná hřídel jak mlýnské složení.
Hoslovice, okres Strakonice

Foto © MaČefotogalerie

Princip zdvihání trámových stup spočívá v otáčení hřídele s vetknutými kolíky - hejblaty, které při rotačním pohybu na krátkou dobu postupně nadzdvihávají stoupy opatřené rovněž kolíky - klanice. V horní poloze se kolík hřídele vysmykne zespod kolíku příslušné stoupy, která tak padá vlastní tíhou do jamky nebo žlabu s plodinou či stromovou kůrou. U hornin padá na podložku. Schéma stoupy lze nalézt na stránkách věnovaných historii vodní energie.

Kladivová stoupa

U kladivové stoupy je princip v podstatě podobný, jen hejblata nadzdvihávají kladivo pohybem vedeným shora. Až na výjimky již nedochované kladivové stopy byly součástí vnitřního vybavení starších vodních mlýnů, kde sloužily k výrobě krup. Odtud pochází též název krupní stoupa.

Provoz stoupy a její zachycení

Hrot stoupy nenaráží do dna jamky či žlabu ani na podložku, neboť by docházelo k zatloukání materiálu i rychlému opotřebení hrotu. Z tohoto důvodu jsou stoupy zachycovány za klanice dopadající na kleštiny tvořené dvojicí spodních vodících trámů mezi nimiž se stoupy pohybují. U kladivových stup mohlo být zachycení řešeno řetězem, pokud je tento původní.

Trám, koryto nebo kámen

Jamky v počtu a velikosti odpovídajícím stoupám jsou obvykle vydlabané v masivním trámu provedeném z tvrdého dubového dřeva. Ještě trvanlivější řešení představuje kamenné koryto zv. štok. Podložky pro drcení horniny tvoří obvykle kámen velké tvrdosti a vhodného tvaru (shora plochý).

Rozmělňování, tlučení a drcení

Opakovaným dopadem stup dochází k rozmělňování zemědělských plodin nebo drcení přírodního materiálu (kůra stromů, nerosty). Děje se tak zašpičatělým hrotem nebo okovanou patkou, která je v případě nerostů bez hrotu a slouží rovněž jako železné závaží. Rozmělněné plodiny jsou z jamky vybírány během zakolíkování stoupy v horní poloze (i při chodu ostatních stup). V případě nerostů je na podložce rozdrcený materiál vyhrabován hrablem. V následující fázi dochází k ručnímu prosívání na sítech nebo čištění proudem vzduchu z měchu a později i ventilátoru.

Zpracování třísla a nerostů, výroba krup

Ve stoupách rozmělněný nebo rozdrcený materiál sloužil v řadě případů k dalšímu zpracování. Příkladem může být smrková kůra rozdrcená na tříslo používané koželuhy na vydělávání kůží nebo kámen rozdrcený za účelem získání vzácných nerostných surovin. Jiným příkladem jsou zemědělské plodiny, ze kterých byly v případě obilovin vyráběny zejména kroupy.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Stoupa © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz