Pískovcové zdivo a prostory

Stavební výroba - stěny, záklenky, brány

Stránka o pískovci pro stavby Pro účely stavební výroby byl pískovec používán zejména v oblastech přirozeného výskytu skalních pískovcových masivů. Jako příklad je možné uvést např. Českosaské Švýcarsko, Kokořínsko, Českolipsko nebo Broumovsko.

Použití pískovce na stavbách

Vjezdová brána z pískovcových kvádrů a klenáků
Vjezdová brána překlenutá pískovcovými klenáky, s datací ve vrcholu rokem 1855.
Obec Skuřina, okres Jičín.

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Zdivo z pískovce
  2. Kvádry na podezdivky a stěny
  3. Záklenky otvorů a vjezdové brány
  4. Skalní prostory a obydlí ve skalách

Zdivo z pískovce

Pískovce jako kusového stavebního materiálu je užíváno především na zdivo domů a hospodářských staveb. Jako zdící materiál je přitom používán lomový i opracovaný kámen. Neopracovaný nebo jen hrubě upravený lomový kámen byl levnější a často dostupnější než kamenicky opracovaný pískovec. Z lomového kamene se proto nadále stavělo i v oblastech těžby snadno opracovatelného pískovce.

Kvádry na podezdívky a stěny

Zdivo z opracovaného pískovce však zdaleka převažovalo. Nejčastěji bylo vystavěno z více či méně přesně zarovnaných kvádrů s minimálními spárami mezi jednotlivými kameny. V severočeské oblasti se pro tyto kamenné kvádry užívá termínu "štuky".

Vedle podezdívky se u roubených domů uplatňuje pískovec rovněž na kamenné zdivo střední topenišťové a zadní hospodářské části domu. Důvodem je především lepší odolnost proti působení vlhkosti (oproti dřevu) a zejména nehořlavost kamene.

Záklenky otvorů a brány

Na záklenky okenních nebo dveřních otvorů domu či hospodářské stavby a početné klenuté vjezdové brány s brankami je užíváno pískovcových klenáků. Klenáky se vyznačují lichoběžníkovým tvarem umožňujícím vyskládání kruhového nebo segmentového profilu okenního či dveřního nadpraží nebo brány u vjezdu do hospodářského dvora.

Skalní prostory a obydlí

Využití pískovcového masivu

Prostory vytesané v pískovcové skále
V pískovcovém skalním masívu vytesané prostory, s datací na pilíři rokem 1880.
Obec Žďár, okres Česká Lípa.

Foto © MaČefotogalerie

V oblastech výskytu pískovcových skal jsou do skalních masívů vyhloubeny prostory nejrůznějšího hospodářského účelu (chlévy, sklepy) včetně celých skalních obydlí (Kokořínsko, Český ráj).

Doloženy jsou rovněž v pískovci vyhloubené technické stavby či přesněji prostory výrobní funkce - kovárna a řemeslnická dílna. Nechybí však ani prostory sakrální funkce - výklenkové kapličky nebo v oblastech jižní Moravy pro uskladnění vyrobeného vína běžné vinné sklepy.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pískovcové zdivo a prostory ve skalách © Martin Čerňanský

Související téma >

KÁMEN

KONSTRUKCE
Kamenné zdivo staveb

Klenby zděné z kamene

Kamenné dlažby

PRVKY
Architektonické články
Kamenné plotové sloupky
Drobná produkce

Literatura >

Kámen v rukodělné výrobě českého venkova
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

Kámen na Wikipedii

Hledat jiné téma >

SLÁMA
Obilí a rákos
Doškáři
HLÍNA
Jíl
Hlináci a lepiči
DŘEVO
Smrk
Dub
Jedle
Tesaři a truhláři
KÁMEN
Pískovec - typy a těžba
  Vlastnosti pískovce
  Opracování a nástroje
  Skály a zdivo z pískovce
  Pískovcové prvky na stavby
  Pískovcové sochy, kříže a jiné
Čedič - výskyt a těžba
  Vlastnosti a použití čediče
Břidlice
Opuka
Kameníci, zedníci, sochaři
KERAMIKA
Jíl
Cihláři a zedníci
KOV
Litina, ocel a železo - mříže
Měděná krytina
Litinové a mosazné kliky
Litinové sochy a křížky
Zámečníci a klempíři
SKLO
Výroba skla a foukané sklo
Hladké sklo vyráběné strojně
SklářiVizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz