Fary

Farní úřad a dům správce farnosti

Stránka o farách - úřadu a obydlí správce farnostiFara je objekt sloužící výkonu církevní správy a zároveň slouží jako obydlí správce farnosti (kněze). Budovy farních úřadů se nacházejí v logické provozní návaznosti na objekt farního kostela, jehož stavební areál různě dotvářejí.

Zděná patrová fara v obci Neumětely na okrese Beroun
Neumětely, okres Beroun - patrový objekt zděné fary typických barokních forem charakterizovaných symetrickým řešením se středním rizalitem opatřeným frontonem a mansardovou střechou zde poměrně strmého sklonu (stav 2017, foto © MaČefotogalerie).

Obsah:

  1. Poloha farního úřadu
  2. Orientace a forma farních úřadů
  3. Stavebně-technický stav a fary na prodej

Poloha fary

S ohledem na zmíněnou blízkost kostela se fary často nacházejí ve vyvýšené poloze, umocňující vedle architektonického vzhledu jejich výrazné a dominatní uplatnění v obraze vesnického sídla. Některé fary se ovšem mohou nalézat i uprostřed návesního prostoru nebo v okolní zástavbě.

Výřez mapy stabilního katastru obce Neumětely na okrese Beroun
Neumětely, okres Beroun - areál zděné fary situované nedaleko kostela na kratší západní straně návsi, vlastní objekt farního úřadu se vyznačuje okapovou orientací a je poněkud ustoupen z návesní fronty i v důsledku konfigurace terénu a cestní sítě (stav 1840, mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz).

Orientace a forma

Svojí architektonickou formou náleží kostely a farní úřady mezi nejhonosnější stavby v prostředí vesnice. Oproti převážné většině obytných staveb se fary velmi často vyznačují okapovou orientací na stavební parcele a valbovou, polomansardovou nebo mansardovou střechou. V některých regionech je časté i patrové uspořádání farních úřadů.

Pobořená zděná přízemní fara v obci Zhoř na okrese Pelhřimov
Zhoř, okres Pelhřimov - přízemní objekt zděné barokní fary v ruinách odhalujících dvojici komínových těles a rub lichoběžníkových štítů. Střešní konstrukce již zřícena, částečně zachovány stěny a některé klenby opatřené výdřevou (stav 2005, foto © MaČefotogalerie).

Stav a fary na prodej

S ohledem na společensko-politický vývoj 2. poloviny 20. století se mnoho mimořádně hodnotných far nachází ve velmi špatném nebo dokonce havarijním stavu. Některé staré a své původní funkci nesloužící fary jsou v současnosti určeny na prodej do soukromého vlastnictví, představujícího pro řadu z nich nejspíše poslední možnost jejich záchrany.

Autor textu a fotodokumentace k Fary, farní úřady © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..

KAPITOLA:
Stavby (nejen) pro bydlení

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 09.10.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský