TÉMATICKÝ OKRUH -A- > VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY > DOMY A BYDLENÍ
Domy a jiné formy bydleníDOMY A JINÉ FORMY BYDLENÍ
Název kapitoly k domům a jiným formám bydleníObytné stavby a jejich formy > patrový dům

PATROVÉ DOMY

Dům s komorovým a obytným patrem

Za skutečně patrový lze pokládat pouze takový dům, který má patro i nad obytnou částí přízemí. Pro obtížnost vzniku či spíše převzetí patra ve vesnickém prostředí je podstatné, že zemědělská domácnost kvůli trvalé komunikaci mezi domem a dvorem nutně upřednostňovala situování základní domácnosti v přízemí. Do patra se dům rozrůstal především komorami a později druhým, subalterním bytem, nebo spíše jen víceúčelovými místnostmi, které (podle situace v rodině) mohly sloužit i jako místnosti obytné (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).

Existující vzory dříve uplatňovaného patrového řešení vesnických domů známe ve dvou podobách. Hrázděné patro se zřejmě dříve dotvořilo v německy mluvícím severozápadním pohraničí, které sousedilo s rozsáhlými oblastmi staršího, středověkého výskytu městského i vesnického patrového hrázděného domu na západněji ležícím území. Impulsem pro česky mluvící oblasti ale bylo především (tak jako v jiných inovacích) dřívější užití patra ve městech, městečkách a panských stavbách na venkově. Od těchto vzorů se přejímaly patrové stavby prostřednictvím mezičlánků, jimiž byli nejbohatší vesničané, zejména když jejich domky inklinovaly k patrovému řešení ze specifických provozních důvodů (mlýny, šenky s tanečními sály apod.). I při vědomí těchto vzorů ale platí, že obecnější nástup patrového řešení se mohl odehrát teprve tehdy, když se výšková úroveň staré vysoké jizby snížila na nižší, světnicovou úroveň do té míry, že se do uvolněného prostoru mohlo přesunout, resp. rozšířit patro, které se do té doby nalézalo pouze na zadní hospodářské části domu (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).

V patrových domech se komory zpočátku rozkládaly v celém patře, přičemž se zdokonalováním výstavby komínů se jako alternativní obytné prostory (pokoje) mohly využívat místnosti v přední části dispozice, nad obytnými místnostmi základní domácnosti v přízemí. Ve TRNOVANY - pohled do prostoru půdy s mohutným komínem.středním dílu dispozice se nacházela stejně jako v přízemí síň (horní síň), do níž ústily schody z dolní síně a z níž vedly schody na půdu a zároveň tudy procházel mohutný kónický (později užší a svislý) útvar dymníku, resp. komína. V zadní části patra ležely v různém uspořádání pouze komory. Pokud byla zadní část domu delší (zvláště u smíšených a chlévních dispozic, v nichž se dole nalézala kromě spížní komory stáj pro koně a za ní chlév pro krávy), vyskytovala se tu složitější sestava komor, kterou (pokud neměly být komory průchozí) bylo třeba propojit další komunikací. Tuto funkci plnila pavlač - komunikace na vysunutých koncích stropních trámů nebo krátčatech, situovaná z hlediska přízemí nad zápražím. Vstupovalo se na ni pravidelně z horní síně, měla různou délku podél boku domu a zcela výjimečně se zalamovala i před čelní stěnu. Kromě jejího vysunutí ze hmoty domu se mohlo uplatnit (oproti přízemí) i částečné nebo také úplné zasunutí na způsob lodžie (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).

TRNOVANY - pohled do vstupní síně patrového objektu.Jak bylo při přechodu na zděnou technologii v 1. polovině 19. století obvyklé, neměnila se vlastní typologie objektů. V přízemí (někdy i v obytných místnostech) se hojně uplatnily klenební konstrukce, zejména plackové, v patře zůstávaly ploché stropy a často i dřevěné vnitřní stěny, pro které se užíval materiál ze staršího domu. Podobně jako u patrových sklářských objektů nebo barokních far se zde uplatnila tzv. enfiláda - průchozí propojování pokojů dvoukřídlými dveřmi situovanými (alespoň při podélném průčelí se třemi místnostmi) do osového průhledu (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno). Zajímavou proměnu doznala i pavlač, která se ve velkých klasicistních domech na Litoměřicku změnila v chodbu, otevřenou do dvora klenutými arkádovými oblouky (lit.011: J.Škabrada, str.číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Reklamní odkazy
Úvodní stránka Domy a jiné formy bydleníZpět na úvodní stránku: Domy a jiné formy bydlení
    05.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
Přejít na Typy staveb
Domy a jiné formy bydlení

BYDLENÍ - sociální formy
Přízemní domy
Patrové domy
Výměnky
Chalupy a domky
Dělnické bydlení (kolonie)
Sezónní obydlí (salaš atd.)
Obecní pastoušky
BYDLENÍ - správa a úřad
Fary - farní úřady
Roubené a zděné fary
Rychty a rychtář
Fojtství a fojt
Myslivny a hájovny
BYDLENÍ - výroba, obchod
Sklářské domy a skláři
Faktorské domy a faktoři
Vinohradnické domy
Mlýny a mlynáři
Rybárny a rybáři
Koliby a pastýři
Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz