TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za rok 2017

Územní rozvoj, čtyřboké dvory

Texty a fotky za leden až březen 2017

Archiv lidové architektury a památek ČR V první třetině roku 2017 bylo dokončeno zveřejnění příspěvků na téma čtyřbokých domů. Nově přidávány příspěvky k tématu územního rozvoje.

Obsah: Terén, voda a zeleň Cesty, sídla a stavbyPamátky a cenné stavby Venkov v ČR a jiných zemí EU Územní rozvoj venkova Zděné stavby a konstrukceZděné čtyřboké dvory Stavby dvora a materiál StodolyKonstrukce roubeného domu

TERÉN, VODA A ZELEŇ

Tisá - pohled na obec z Tiských stěn29. 3. 2017 Venkovský prostor je neodmyslitelně charakterizován přírodním prostředím, přítomném rovněž v zastavěném území sídel. Kromě nadmořské výšky a členitosti terénu byla při výběru sídelní lokality zohledněna ...
Terén, voda a zeleň >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 29. 3. 2017

CESTY, SÍDLA A STAVBY

Zubrnice - roubené, hrázděné a zděné stavby kolem návsi24. 3. 2017 Z hlediska historického vývoje je pro naše venkovské prostředí určující nejen postup osídlení do odlehlých a tehdy ještě zalesněných poloh s vyšší nadmořskou výškou, ale rovněž...
Cesty, sídla a stavby >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 24. 3. 2017

PAMÁTKY A CENNÉ STAVBY

Venkov v ČR a jiných zemí EU 7. 3. 2017 Ze stavebně-historického hlediska můžeme naše vesnice charakterizovat řadou určujících znaků, jejichž společným jmenovatelem je rozmístění a podoba stavebního fondu, ve kterém se odráží ...
Památky a cenné stavby >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 7. 3. 2017

VENKOV V ČR a zemích EU

Venkov v ČR a jiných zemí EU 6. 3. 2017 V souvislosti s kapitolou o územním rozvoji je nutno konstatovat, že ve vyspělých státech Evropské unie je venkovu věnována daleko větší...

Venkov v ČR a jiných zemích EU >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 6. 3. 2017

ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA

Územní rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor 3. 3. 2017 V České republice má venkovský charakter v závislosti na způsobu výpočtu více jak 5 000 obcí. Součet jejich katastrálních území zaujímá více než ...

Územní rozvoj venkova >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 3. 3. 2017

ZDĚNÉ STAVBY A KONSTRUKCE

Zděné čtyřboké dvory 6. 2. 2017 Provoz a půdorysné rozměry hospodářského dvora zůstávají u zděného dvorce obdobné jako u starších dvorců s roubenými stavbami. Někdy mohou být rozměry ... Zděné stavby a konstrukce >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 6. 2. 2017

ZDĚNÉ ČTYŘBOKÉ DVORY

Zděné čtyřboké dvory 2. 2. 2017 Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti přispěla k pozvolnému ... Zděné čtyřboké dvory >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 2. 2. 2017

ČTYŘBOKÉ DVORY A MATERIÁL

Čtyřboké dvory a materiál staveb 27. 1. 2017 Zatímco stavby starších dvorců jsou roubené, mladší charakterizuje zděná konstrukce z kamene nebo již cihel. Existuje však i řada staveb, na kterých je užito roubení i zdivo. Mohou přitom ... Stavby dvora a materiál >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 27. 1. 2017

STODOLY

Konstrukce roubeného domu na Poličsku 6. 1. 2017 Kromě špýcharových domů se starobylým konstrukčním řešením vyznačují rovněž polygonální stodoly, které jsou na Poličsku a Litomyšlsku rovněž dochovány. Oproti minulosti je ovšem ... Stodoly >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 6. 1. 2017

KONSTRUKCE ROUBENÉHO DOMU

Konstrukce roubeného domu na Poličsku 3. 1. 2017 K nejstarší dochované vrstvě zástavby (nejen) v oblasti Poličska a Litomyšlska náleží tzv. špýcharové domy. Kromě výškového uspořádání jsou přitom charakteristické rovněž svým ...

Konstrukce roubeného domu >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 3. 1. 2017


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz