TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za rok 2016

Poruchy staveb, čtyřboké dvory na Poličsku a Litomyšlsku

Texty a fotky za leden až červen 2016

Archiv lidové architektury a památek ČR V první polovině roku 2016 byly zveřejněny příspěvky na téma poškození a poruchy staveb a posléze nový tématický blok Lidové stavby v Pardubickém kraji - Poličsko a jižní Litomyšlsko.

Obsah: Čtyřboké dvory Rozvoj vesnicVesnice Osídlení a sídelní formy Krajina Poličska a Litomyšlska Poškození střešní krytiny II. Poškození střešní krytiny I. Poškození a poruchy zdiva Stavební úpravy průčelí Přezdívání roubených stěn II.

ČTYŘBOKÉ DVORY

Čtyřboké dvory na Poličsku a Litomyšlsku 13. 5. 2016 Čtyřboký dvůr je půdorysným typem zemědělské usedlosti, jejíž stavby jsou bez odstupu soustředěny kolem prostoru čtyřstranného ...
Čtyřboké dvory >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 13. 5. 2016

SÍDELNÍ A STAVEBNÍ ROZVOJ

Sídelní a stavební rozvoj 14. 4. 2016 Charakteristika sídel a plužiny je určována nejen historickým založením, ale často i podstatně větší měrou pozdějšími změnami. Na těchto se podílí zejména ...
Rozvoj vesnic >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 14. 4. 2016

VESNICE POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Údolní vesnice a lánová plužina 1. 4. 2016 V návaznosti na historii osídlení a sídelní formy je pozornost věnována stručné charakteristice vesnic z oblasti Poličky a jižního Litomyšlska. Kromě zastavěného území ...
Vesnice
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 1. 4. 2016

OSÍDLENÍ POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Osídlení, obce a sídelní formy 21. 3. 2016 Po úvodní kapitole o krajině Poličska a jižní části Litomyšlska je pozornost věnována stručné historii osídlení a sídelním formám, charakterizujícím zdejší obce. ...
Osídlení a sídelní formy >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 21. 3. 2016

KRAJINA POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Krajina a region lidové architektury v Pardubickém kraji 17. 3. 2016 Na této a následujících stánkách je zpřístupněna přednáška věnovaná tématu lidových staveb v Pardubickém kraji a to konkrétně čtyřbokým dvorcům v oblasti ...
Poličsko a Litomyšlsko
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 17. 3. 2016

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY II.

Poškození střešní krytiny 8. 3. 2016 Kromě působení vlhkosti, povětrnosti a tepelných rozdílů v důsledku klimatických jevů dochází k poškození střešní krytiny rovněž z jiných důvodů. Příkladem může být....
Poškození střešní krytiny II. >>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > střešní krytina
autor, datum © MaČe, 8. 3. 2016

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY I.

Poškození střešní krytiny 29. 2. 2016 Bez ohledu na typ střešní krytiny použité na podstávkový dům nebo jinou stavbu je přičinou řady poškození působení klimatických jevů. V rámci těchto je střešní krytina ....
Poškození střešní krytiny I.
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > střešní krytina
autor, datum © MaČe, 29. 2. 2016

POŠKOZENÍ A PORUCHY ZDIVA

Poškození a poruchy zdiva 25. 2. 2016 Řada patrových domů s podstávkou je charakterizována roubenou konstrukcí stěn pouze v přední, tj. obytné části. Oproti tomu zadní hospodářská část je ....
Poškození a poruchy zdiva
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > zdivo
autor, datum © MaČe, 25. 2. 2016

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮČELÍ

Stavební úpravy štítového průčelí domu - omítky, obklad a zdivo 28. 1. 2016 Stavební úpravy štítového průčelí domu náleží mezi poměrně časté modernizační zásahy. Souviset přitom mohou nejen s protipožárními opatřeními vyžadujícími nespalný materiál, ale ...
Stavební úpravy průčelí
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 28. 1. 2016

PŘEZDÍVÁNÍ ROUBENÝCH DOMŮ II.

Přezdívání roubeného domu 22. 1. 2016 K přezdívání roubených domů s podstávkou dochází v řadě variant. Kromě postupného přezdívání stěn od spodní části stavby existují i další řešení. Tyto zpravidla reprezentuje ...
Přezdívání roubených stěn II.
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 22. 1. 2016


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz