TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za únor a březen roku 2011

VČELAŘSTVÍ, SUŠÁRNY OVOCE, LNU A KONOPÍ

Texty a fotky za únor a březen roku 2011

Archiv lidové architektury a památek ČR - listopad a prosinec 2010V únoru až březnu roku 2011 byly zpracovány příspěvky vztahující se zejména k tématu včelařství či dřevařství. Další příspěvky byly věnovány sušárnám ovoce, lnu a konopí. Doplněn byl i přehled sezónních staveb z oblasti Beskyd.

Obsah: Technické vybavení - stoupa Technické stavby - stupník Dřevařství - těžba a doprava dřeva Sezónní hospodářství a stavby Olejny - lisovny olejeSušárny lnu a konopí Typy včelích úlů a včelíny Historie brtnictví a včelařství v ČR Vybavení sušárny a sušení ovoce

TECHNICKÉ VYBAVENÍ - STOUPA

Stupník na rozmělňování a drcení plodin, kůry a kamene 24.3.2011 Vnitřní vybavení stupníku tvoří dřevěná stoupa sestávající z několika trámových stup - dřevěných trámů, které jsou vodorovnou zdvihány hřídelí...
Stoupa >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > stoupa
autor, datum © MaČe, 24.3.2011

TECHNICKÉ STAVBY - STUPNÍK

Stupník na rozmělňování a drcení plodin, kůry a kamene 16.3.2011 Stupník je drobná stavba vybavená dřevěnou stoupou sloužící k rozmělňování nebo drcení zemědělských plodin, kůry stromů nebo nerostných surovin...
Stupník a stoupy >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > stupník
autor, datum © MaČe, 16.3.2011

DŘEVAŘSTVÍ - TĚŽBA A DOPRAVA DŘEVA (7.3.2011)

Pastevectví a salašnictví Lesy byly mýceny za účelem získání zemědělské půdy, pastvin nebo ploch pro nově zakládaná lidská sídla. Zároveň jsou stromy káceny pro dřevo, které představuje velmi starý a u nás po dlouhou dobu nejpoužívanější stavební materiál, sloužící ke stavbě domů i dalších staveb. Těžba a doprava dřeva >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > dřevařství > těžba a doprava
autor, datum © MaČe, 7.3.2011

SEZÓNNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A STAVBY (24.2.2011)

Pastevectví a salašnictví Historické osídlení Beskyd s vyjímkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptlýlená na svazích či náhorních planinách. Sezónní stavby a hospodářství >>> Hospodářství jsou tvořena sezónním obydlím s letními chlévy nebo salašnickými stavbami. Salašnické stavby >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > sezónní
autor, datum © MaČe, 24.2.2011

OLEJNY - LISOVNY OLEJE (18.2.2011)

Vybavení sušárny a sušení ovoce Olejna sloužila k výrobě oleje lisováním z lněného či konopného semene. Vedle tohoto mohly být lisovány rovněž bukvice nebo švestková jádra a v menší míře i řepa, mák, ořechy nebo slunečnice. Olejny - lisovny oleje >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > olejny
autor, datum © MaČe, 18.2.2011

SUŠÁRNY LNU A KONOPÍ (16.2.2011)

Vybavení sušárny a sušení ovoce Pazderna je stavba sloužící k sušení a částečnému zpracování lnu nebo konopí. V oblasti jižních Čech se vžil i výraz konopice, zatímco více rozšířená pazderna je odvozena od pazdeří. Sušárny lnu a konopí - pazderny a konopice >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > sušárny - pazderny a konopice
autor, datum © MaČe, 16.2.2011

TYPY VČELÍCH ÚLŮ A VČELÍNŮ (11.2.2011)

Vybavení sušárny a sušení ovoce Úly slouží k ochraně včelstva. Včelí úly byly umísťovány volně u stavení, na zahradách nebo malém ochrazeném prostoru vymezeném v lese. Špalkovým úlům předcházely tzv. brtě. Včelí úly a včelíny >>> Na samostatné stránce jsou probrány Špalkové a prkenné úly >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > úly a včelíny
autor, datum © MaČe, 11.2.2011

HISTORIE BRTNICTVÍ A VČELAŘSTVÍ V ČR (9.2.2011)

Včelařství a typy historických úlů Včelařství je činnost zabývající se chovem včel za účelem získávání včelích produktů, mezi které náleží především med a včelí vosk. K chovu včel slouží špalkové a prkenné včelí úly. Historie včelařství v ČR >>> Včelařství předcházelo Brtnictví >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > úly a včelíny
autor, datum © MaČe, 9.2.2011

VYBAVENÍ SUŠÁRNY A SUŠENÍ OVOCE (3.2.2011)

Vybavení sušárny a sušení ovoce K sušení ovoce slouží dřevěné nebo zděné stavby sušáren ovoce nejrůznějšího uspořádání půdorysu. V interiéru sušárny jsou uložné lísy a zděné topeniště s nejrůznějším způsobem odvodu kouře. Vybavení sušárny a sušení ovoce >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > sušárny ovoce
autor, datum © MaČe, 3.2.2011


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz