TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za leden roku 2011

VĚTRNÉ MLÝNY, ZEMĚDĚLSTVÍ, SKANZEN

Texty a fotky za leden roku 2011

Archiv lidové architektury a památek ČR - listopad a prosinec 2010V lednu roku 2011 byly vypracovány příspěvky vztahující se především k tématu větrných mlýnů z hlediska historie, typologie i vnitřního vybavení. Další tématickým okruhem byly příspěvky věnující se zemědělství a hospodářským stavbám, vodě v krajině i horským a nížinným oblastem. Rozpracován byl i skanzen Vysočina v Hlinsku a na Veselém kopci.

Obsah: Sušárny ovoce Vybavení větrných mlýnůTypy větrných mlýnů v ČR Větrné mlýny v ČR Historie větrných mlýnů Skanzen Vysočina - Hlinsko, Veselý Kopec atd.Zemědělství a hospodářské stavby Voda a krajina Hory a nížiny

SUŠÁRNY OVOCE (31.1.2011)

Sušárny ovoce Sušárny ovoce jsou drobné hospodářské stavby sloužící k sušení švestek, jablek a hrušek pro jejich uchování až do zimního období. Zejména v ovocnářských krajích náleží stavby sušáren ovoce k častému vybavení větších zemědělských usedlostí. Sušárny ovoce >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > hospodářské stavby > sušárny ovoce
autor, datum © MaČe, 31. 1.2011

VYBAVENÍ VĚTRNÝCH MLÝNŮ (27.1.2011)

Zdobená moučnice v interiéru větrného mlýna Mladším typem větrného mlýna na území ČR je zděný větrný mlýn s otočnou střechou. Zděný větrný mlýn >>> Historický větrný mlýn je stavba sloužící ke šrotování a mletí obilného zrna. K tomuto účelu byly větrné mlýny (i vodní) vybaveny postupně zdokonalovaným mlecím složením různého typu i dalším vybavením. Vybavení větrného mlýna >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > větrné mlýny
autor, datum © MaČe, 27. 1.2011

TYPY VĚTRNÝCH MLÝNŮ V ČR (25.1.2011)

Typy větrných mlýnů v ČR Větrné mlýny v ČR jsou reprezentovány nejrůznější konstrukcí a velikostí. Zastoupeny jsou nejen typy známé již ve středověku, ale i mlýny novověké. Nechybí však ani mladší konstrukce pocházejících z období moderních dějin 20. století. Typy větrných mlýnů a čerpadla >>> Početnějším a na území ČR vývojově starším typem větrných mlýnů je dřevěný větrný mlýn sloupové konstrukce. Dřevěný větrný mlýn >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > větrné mlýny
autor, datum © MaČe, 25. 1.2011

VĚTRNÉ MLÝNY V ČR (21.1.2011)

Větrné mlýny na mapě III. vojenského mapování V porovnání s vodními mlýny nebyly větrné mlýny u nás tolik rozšířené. Původní rozšíření lze dobře sledovat na historických mapách ČR. Větrné mlýny a mapy ČR >>> Většina větrných mlýnů bohužel zcela zanikla, a to více jako 90 %. Zbývající část byla přestavěna a jen nepatrný počet se dochoval. Dochované větrné mlýny >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > větrné mlýny
autor, datum © MaČe, 21. 1.2011

HISTORIE VĚTRNÝCH MLÝNŮ (20.1.2011)

Dřevěný větrný mlýn z 19. století Za předchůdce větrných mlýnů považujeme vynález větrného kola, sloužícího u nás k pohonu mlýnského složení dokonce ještě v období 2. světové války. Většina stojících větrných mlýnů pochází převážně až z 1. poloviny 19. století. Historie větrných mlýnů >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > technické stavby > větrné mlýny
autor, datum © MaČe, 20. 1.2011

SKANZEN VYSOČINA - Hlinsko, Veselý Kopec (13.1.2011)

Skanzen Vysočina ROZŠÍŘENO A DOPLNĚNO
Soubor lidových staveb a řemesel
Vysočina tvoří bývalé předměstí Hlinska a několik historických osad stejnojmenné obce. Jedná se o Svobodné Hamry, Možděnice a Veselý Kopec. V areálu rolnických usedlostí nalezene domy i hospodářské stavby. Zastoupeny jsou i horácké chalupy a řada dalších staveb včetně technických staveb na vodní pohon.

tématický okruh >>> ochrana památek > skanzeny > Vysočina
autor, datum © MaČe, 13. 1.2011

ZEMĚDĚLSTVÍ A HOSPODÁŘSKÉ STAVBY (10.1.2011)

Pěstování zemědělských plodin a hospodářské stavby - Žatecko a Znojemsko Příklad dvou zeměpisných oblastí ilustrujících vliv pěstovaných zem. plodin na podobu venkovského prostředí. Konkrétně se jedná o hospodářské stavby sloužící jejich skladování a zpracování. Zemědělství a hospodářské stavby >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > zemědělství > vliv na stavby
autor, datum © MaČe, 10. 1.2011

VODA A VODOHOSPODÁŘSTVÍ (7.1.2011)

Voda a vodohospodářství - Blata a Třeboňsko Zeměpisné oblasti v jižních Čechách ilustrují dva rozdílné způsoby kultivace původně zavodněných ploch nevhodných k obhospodařování formou zemědělské výroby. Zároveň názorně dokládají vodohospodářskou činnost v krajině. Voda a vodohospodářství >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > přírodní podmínky > vliv na osídlení
autor, datum © MaČe, 7.1.2011

HORY A NÍŽINNÉ OBLASTI (5.1.2011)

Hory a nížiny - Beskydy a Polabí Ilustrativní příklad dvou zeměpisných oblastí vyznačujících se zcela rozdílnými klimatickými podmínkami, kvalitou půdy i členitostí terénu. Oblasti zároveň velmi dobře reprezentují dva základní typy krajiny - nížiny a hory. Hory a nížiny >>>

tématický okruh >>> seznam staveb > přírodní podmínky > vliv na osídlení
autor, datum © MaČe, 5.1.2011


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz