TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za říjen roku 2010

DVEŘE, STODOLY, BRÁNY, DOMY atd.

Texty a fotky za říjen roku 2010

Archiv lidové architektury a památek ČR - říjen 2010V průběhu října roku 2010 byly zpracovány příspěvky vztahující se k regionu středních Čech. Konkrétně se jednalo o domy a hospodářské stavby včetně vjezdových bran, s nimiž se můžeme ve středních Čechách setkat. Dopracován byl rovněž příspěvek o jednokřídlých a dvoukřídlých dveří i o skanzenu v Kouřimi.

Obsah: Skanzen v Kouřimi Jednokřídlé a dvoukřídlé dveřeStodoly středních Čech Brány a vjezdy středních Čech Domy a hospodářské stavby

SKANZEN V KOUŘIMI (26.10.2010)

Stavby v muzeu středočeské vesnice v Kouřimi Skanzen v Kouřimi je situován ve velkém sadu na okraji města Kouřim v lokalitě zvané Na hrázce, asi 1 km od centra města. Prostředí muzea v přírodě je tvořeno terénem typickým pro oblast středočeské pahorkatiny. Nedaleko od skanzenu se nalézají rozsáhlá archeologická naleziště dokládající staré slovanské osídlení. Skanzen Kouřim >>>

tématický okruh >>> ochrana památek > skanzeny > Kouřim
autor, datum © MaČe, 26.10.2010

JEDNO A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (21.10.2010)

Bořejov - dřevěné dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem Podle počtu dveřních křídel dělíme vchodové i interiérové dveře na jedno a dvoukřídlé. Dvoukřídlé dveře přitom můžeme dále dělit na dveře se symetrickými nebo nesymetrickými křídly. Podstatně méně častou variantu představují půlené dveře vyskytující se na stavbách domů středního Polabí. Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře >>>

tématický okruh >>> encyklopedie > výplně otvorů > dveře
autor, datum © MaČe, 21.10.2010

STODOLY STŘEDNÍCH ČECH (19.10.2010)

Losiny - roubená stodola s bedněným štítem Prostor hospodářského dvora usedlosti uzavírala stavba stodoly. V případě starých roubených stodol s doškovou krytinou bylo uzavření dvora volnější, protože stávaly z protipožárních důvodů až v zahradě. U stodol zděné konstrukce byl dvůr usedlosti v řadě případů již uzavírán zcela. Stodoly středních Čech >>>

tématický okruh >>> regiony ČR > střední Čechy > stodoly
autor, datum © MaČe, 19.10.2010

BRÁNY A VJEZDY STŘEDNÍCH ČECH (14.10.2010)

Víska - zděná klenutá brána s výzdobou Starší dřevěné brány se ve středních Čechách již nedochovaly, ale můžeme se zde setkat s řadou architektonicky náročně řešených bran zděné konstrukce. Zajímavým řešením jsou rovněž mladší pilířové vjezdy nebo v případě nejjednoduššího řešení krajní tesané sloupky s dřevěnými nebo již plechovými vraty. Brány a vjezdy ve středních Čechách >>>

tématický okruh >>> regiony ČR > střední Čechy > brány a vjezdy
autor, datum © MaČe, 14.10.2010

DOMY A HOSPODÁŘSKÉ STAVBY (4.10.2010)

Mužský - domy a hospodářská stavba roubené konstrukce V oblasti středních Čech se můžeme setkat s domy a hospodářskými stavbami roubené, zděné i hrázděné konstrukce. Zcela odlišné materiálové řešení staveb je zvláště dobře patrné na obytných stavbách řady domových typů, s nimiž se můžeme v rámci středočeského regionu setkat. Domy a hospodářské stavby středních Čech >>>

tématický okruh >>> regiony ČR > střední Čechy > stavby
autor, datum © MaČe, 4.10.2010


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz