TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za 1. čtvrtletí roku 2010

NÁBYTEK A NÁDOBÍ, VRATA, DLAŽBA atd.

Texty a fotky za 1. čtvrtletí 2010

Archív lidové architektury a památek ČR - 1. čtvrtletí 2010V lednu až březnu roku 2010 byly zpracovány příspěvky věnované keramické dlažbě, dřevěným a plechovým vratům včetně doplňků i lidovému nábytku a nádobí. Z lokalit byla do fotogalerie doplněna obec Zvírotice reprezentujcí vesnici z poloviny 20. století a rovněž stavba bývalé barokní koželužny v Novém Kníně.

Obsah: Lidový nábytek a nádobí Stavební doplňky na vrataZvírotice - vesnice z poloviny 20. století Dřevěná a plechová vrata Vlastiboř u Soběslavi - památková rezervace Nový Knín - průčelí koželužny Vnitřní keramická dlažba

LIDOVÝ NÁBYTEK A NÁDOBÍ (30.3.2010, doplněno)

Lidový nábytek a kuchyňské nádobí Movité vybavení domů a chalup je v našich národopisných sbírkách zastoupeno předměty sloužícími každodennímu životu a bydlení. Kromě nábytku umožňujícího uložení oděvů, stolování i odpočinek se jedná rovněž o vybavení domácnosti kuchyňským nádobím. Lidový nábytek a nádobí >>>

tématický okruh >>> ochrana památek > skanzeny a muzea
autor, datum © MaČe, 30.3.2010

STAVEBNÍ DOPLŇKY NA VRATA (10.3.2010)

STAVEBNÍ DOPLŇKY NA VRATA (10.3.2010) Mezi stavební doplňky používané na vrata náleží prvky sloužící k ukotvení vrat do vjezdové brány nebo stavebního otvoru hospodářské či obytné stavby (např. závěsy na vrata). Dále rovněž prvky zajištující poměrně snadné otevírání a zavírání vrat (např. úchopy) i jejich bezpečné uzavření (např. bezpečnostní závory a zámky). Stavební doplňky na vrata >>>

tématický okruh >>> encyklopedie > vrata > stavební doplňky
autor, datum © MaČe, 10.3.2010

ZVÍROTICE - obec z pol. 20. století (foto) (5.3.2010)

ZVÍROTICE - vesnice z pol. 20. století (foto) Zcela nová obec vystavěná kolem poloviny 20. století v souvislosti s budováním vodní nádrže Slapy. V porovnání s tradiční zástavbou vesnice se jako nejproblematičtější jeví čtvercové půdorysy některých domů, stejně jako absence řady hospodářských objektů. Na návsi samozřejmě chybí kostel či kaple. Přesto je obec Zvírotice na svoji dobu velmi zdařilým příkladem nového vesnického sídla navazujícího urbanistickou strukturou i objemovými formami staveb na tradiční podobu české návesní vesnice. Zvírotice - vesnice z poloviny 20. století >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > střední Čechy > Příbramsko
autor, datum © MaČe, 5.3.2010

DŘEVĚNÁ A PLECHOVÁ VRATA (3.3.2010, doplněno)

DŘEVĚNÁ A PLECHOVÁ VRATA Vrata vjezdové brány nebo stavebního objektu jsou tvořena pohyblivou deskovou výplní - křídly. Otočná nebo posuvná křídla vrat mohou být vyrobena z různého materiálu, nejčastěji ze dřeva nebo plechu. Kromě provozního rozdělení prostorů plní dřevěná nebo plechová vrata i funkci bezpečnostní a estetickou. Dřevěná a plechová vrata >>>

tématický okruh >>> encyklopedie > vrata > dřevěná a plechová
autor, datum © MaČe, 3.3.2010

VLASTIBOŘ U SOBĚSLAVI - JIŽNÍ ČECHY (15.2.2010)

VLASTIBOŘ U SOBĚSLAVI - JIŽNÍ ČECHY (15.2.2010) Obec Vlastiboř náleží ke skupině hodnotných vesnic severní části soběslavsko - veselských Blat. Tento významem zcela ojedinělý stavební okruh zastupuje na sedm památkově chráněných historických sídel ležících vedle sebe po obvodě rozlehlých rašelinišť a bývalých močálů, jejich vysoušením se získala zemědělská půda. Vlastiboř u Soběslavi - památková rezervace >>>

tématický okruh >>> ochrana památek > VPR > Jihočeský kraj
autor, datum © MaČe, 15.2.2010

NOVÝ KNÍN - bývalá koželužna (foto) (12.1.2010)

NOVÝ KNÍN - průčelí bývalé koželužny Dynamicky tvarovaný štít bývalé barokní koželužny, datované do 2. poloviny 18. objektu. Z barokní stavby technického využití se nám dochovala pouze průčelní stěna, ukončená právě tímto štítem opatřeným kasulovým oknem a bohatou plastickou výzdobou pilastry, profilovanými římsami, volutami i dalšími zdobnými prvky z prostředí malého města. Nový Knín - průčelí koželužny >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > střední Čechy > Příbramsko
autor, datum © MaČe, 12.1.2010

VNITŘNÍ DLAŽBA (upraveno, rozšířeno) (5.1.2010)

Vnitřní dlažba Na vnitřní dlažbu se vedle kamene používaly pálené cihly nebo keramické dlaždice. V přízemí domu byla dlážděna vstupní síň a prostor černé kuchyně nebo jen kuchyňského koutu. Dále byla vnitřní dlažba pokládána kolem kamen či sporáku umístěných ve světnici a v některých případech bylo dlažby použito rovněž v půdním prostoru. Vnitřní keramická dlažba >>>

tématický okruh >>> konstrukce staveb > úprava vnitřního povrchu
autor, datum © MaČe, 5.1.2010


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz