TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za leden roku 2009

KACHLOVÁ KAMNA, UNESCO atd.

Texty a fotky za leden 2009

Archív lidové architektury a památek ČR - leden 2009V lednu 2009 bylo zpracováno téma hrázděných domů a hospodářských staveb stejné konstrukce. Zároveň byl v tomto období představen projekt prezentace památek UNESCO dětem a mládeži na příkladu jihočeské vesnice Holašovice, zapsané právě na listině světového přírodního a kulturního dědictví. Do fotogalerie lidové architektury a památek ČR byly doplněny fotky kaple ze Žihlic přemístěné do Zurbnic a rovněž foto patrového špýcharu. V závěru bylo zpracováno téma kachlových kamen a kachlů používaných pro jejich výrobu.

Obsah: Kachlová kamna Kachle na kamna a sporákyZubrnice - kaple z obce Židlice UNESCO - Holašovice Zubrnice - patrový špýcharHrázděné stavby

KACHLOVÁ KAMNA (30.1.2009)

KACHLOVÁ KAMNA BAROKNÍ A MODERNÍ (2.2.2009) Kachlovými kamny rozumíme kamna vyrobená z kachlů. Do venkovského prostředí českých zemí pronikají kachlová kamna z vyšších společenských vrstev ojediněle již od 16. století. Ovšem za období skutečného rozšíření kachlových kamen u nás je možné považovat až 18. a počátek 19. století. Kachlová kamna >>>

tématický okruh >>> encyklopedie > otopná zařízení > kamna
autor, datum © MaČe, 30.1.2009

KACHLE NA KAMNA A SPORÁKY (29.1.2009)

KACHLE NA KAMNA A SPORÁKY (29.1.2009) Kachle jsou keramické tvarovky používané při stavbě kachlových kamen. Pro jejich výrobu je užíváno jílovité hlíny. Starší středověké kachle vyráběli hrnčíři a mladší typy novověkých kachlů zpravidla specializovaní kamnáři. Středověké, novověké a moderní kachle >>>

tématický okruh >>> encyklopedie> otopná zařízení > kamna
autor, datum © MaČe, 29.1.2009

ZUBRNICE - KAPLE Z OBCE ŽICHLICE (27.1.2009, foto)

ZUBRNICE - KAPLE Z OBCE ŽICHLICE (27.1.2009, foto) Hrázděná kaple Nejsvětější Trojice přemístěná ze Žichlic (okres Teplice). Obec zanikla, přesněji řečeno byla zlikvidována, v důsledku těžby hnědého uhlí. Odsun obyvatel proběl v roce 1988, tedy jen nedlouho před revolučním rokem 1989. Zubrnice - hrázděná kaple >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > severní Čechy > Ústecko nad Labem
autor, datum © MaČe, 27.1.2009

UNESCO - HOLAŠOVICE (21.1.2009, publikace pro děti)

UNESCO - HOLAŠOVICE (21.1.2009, publikace pro děti) Pracovní verze didaktického projektu pro vesnická sídla a lidovou architekturu. Projekt byl představen na workshopu Netradiční formy prezentace památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO dětem a mládeži. Pořadatelem akce konané dne 2.12.2008 v areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově byl Národní památkový ústav. Horní třetina každé stránky vyjma příloh obsahuje mapu nebo fotografii Holašovic a text vztahující se k historii nebo stavebnímu fondu obce. UNESCO - Holašovice pro děti a mládež >>>

tématický okruh >>> ochrana památek > UNESCO > Holašovice
autor, datum © MaČe, 21.1.2009

ZUBRNICE - PATROVÝ ŠPÝCHAR (14.1.2009, fotoalbum)

ZUBRNICE - PATROVÝ ŠPÝCHAR (14.1.2009, foto) Stavba špýcharu se zděným přízemím a roubeným patrem na místě uvolněné proluky po starších zaniklých objektech. Patro je doplněno pavláčkou opatřenou plným zábradlím. Střechu sedlového tvaru s podélnými vikýři a jednoduše bedněným štítem kryje pálená krytina. Zubrnice - patrový špýchar >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > severní Čechy > Ústecko nad Labem
autor, datum © MaČe, 14.1.2009

HRÁZDĚNÉ STAVBY (8.1.2009)

HRÁZDĚNÉ STAVBY (8.1.2009) Hrázděné stavby, resp. stavby tvořené hrázděnými stěnami, nacházejí uplatnění v severozápadním pohraničí Čech. Zdejší rozvoj souvisí především s nedostatkem kvalitního stavebního dřeva i vlivem západněji položených německých oblastí s vyspělou hrázděnou architekturou . Hrázděné stavby >>>

tématický okruh >>> konstrukce > svislé stěny > hrázděné
autor, datum © MaČe, 8.1.2009

Kachlová kamna a kachle, Projekt prezentace památek UNESCO pro děti, fotogalerie Zubrnice a Hrázděné stavby © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz