TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za září roku 2008

VRATA, PODLAHY, SRUBY atd.

Texty a fotky za září roku 2008

Archív lidové architektury a památek ČR - zaří 2008V průběhu září 2009 byly zpracovány odborné texty na téma dřevěná vrata, dřevěné podlahy a střešní krytina z dřevěného šindele. Kromě dřeva se pozornost soustředila rovněž na použití hlíny ve formě izolační hliněné mazaniny na stavby srubové konstrukce. Do fotogalerie byly doplněny fotky domů ze severočeských Zubrnic, mezi jinými i patrový dům č. p. 15 a č. p. 19.

Obsah: Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata Zubrnice - špýchar a domyDřevěné podlahy z fošen a prken Zubrnice - patrový dům č. p. 19 Šindel - šindelová krytinaRoubené stavby - hliněná mazaninaZubrnice - patrový dům č. p. 15

JEDNOKŘÍDLÁ A DVOUKŘÍDLÁ VRATA (24.9.2008)

VRATA IV. - DĚLENÍ A ČLENĚNÍ VRAT (24.9.2008) Dělení a členění vrat zpravidla vychází z jejich konstrukce a z funkčního využití prostoru, který je vraty uzavírán. U hospodářských staveb převažují plná vrata jednoduchého členění a bez barevné úpravy. Oproti tomu se vjezdové brány nebo průjezdy okapově orientovaných obytných staveb vyznačují průhledovými nebo plnými vraty nepoměrně složitějšího členění. Vrata - dělení a členění vrat >>>

tématický okruh >>> encyklopedie > výplně otvorů > vrata
autor, datum © MaČe, 24.9.2008

ZUBRNICE - ŠPÝCHAR A DOMY Č. P. 27 a 28 (23.9.2008)

ZUBRNICE - ŠPÝCHAR A DOMY Č.P.27 a 28 (23.9.2008, foto) Hrázděný špýchárek se sedlovou střechou krytou šindelem. Špýchar nevelkých rozměrů byl do Zubrnic přemístěn z obce Lochočice zlikvidované důlní činností a v současnosti stavebně dotváří usedlost s patrovým domem č.p.27. Do fotoalba přidán rovněž dům č.p.28 ponechaný neomítnutý, tj. v režném stavu dobře ukazujícím skladbu smíšeného zdiva. Zubrnice - špýchar a domy č.p. 27 a 28 >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > severní Čechy > Ústecko nad Labem
autor, datum © MaČe, 23.9.2008

DŘEVĚNÉ PODLAHY Z FOŠEN A PRKEN (12.9.2008)

DŘEVĚNÉ PODLAHY Z FOŠEN A PRKEN (12.9.2008) Kromě nezbytné odolnosti vůči provozu byly na podlahy obytných místností historických staveb rovněž kladeny tepelně-technické požadavky, vedoucí k provádění dřevěných podlah i ve venkovském prostředí. Dřevěné podlahy byly zpočátku prováděny výhradně u náročnějších obytných staveb a ve světnicích bohatších usedlostí. Dřevěné podlahy z fošen a prken >>>

tématický okruh>>> konstrukce > úpravy interiéru > podlahy a dlažby
autor, datum © MaČe, 12.9.2008

ZUBRNICE - PATROVÝ DŮM Č. P. 19 (11.9.2008, foto)

ZUBRNICE - PATROVÝ DŮM Č.P.19 (11.9.2008, foto) Zděný patrový objekt na místě bývalého mlýna. Dům se sedlovou střechou se vyznačuje mladší, avšak hodnotnou geometrickou výzdobou štítového průčelí a přilehlých části podélných průčelí. Výzdobu tvoří parapetní a patrové římsy, rámování štítu, nárožní pilastry a šambrány okenních otvorů. Do alba přidána rovněž fotografie školy. Zubrnice foto >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > severní Čechy > Ústecko nad Labem
autor, datum © MaČe, 11.9.2008

ŠINDEL - ŠINDELOVÁ KRYTINA (9.9.2008)

ŠINDEL - ŠINDELOVÁ KRYTINA (9.9.2008) Šindele představují klínovitě tvarovaná prkénka nevelkých rozměrů, která slouží k pokládání dřevěné střešní krytiny. Šindelová krytina je poměrně lehká, avšak v důsledku použití dřeva velmi snadno hořlavá. Dřevěný šindel rovněž velmi špatně odolává vlhkosti opakovaných dešťových srážek a proto je vhodný k použití pouze na střechách s dostatečně strmými střešními rovinami. Šindelová střešní krytina >>>

tématický okruh>>> konstrukce > střešní krytina > šindel
autor, datum © MaČe, 9.9.2008

ROUBENÉ STAVBY - HLINĚNÁ MAZANINA (4.9.2008)

ROUBENÉ STAVBY- HLINĚNÁ MAZANINA (4.9.2008) Společným znakem použití hliněné mazaniny nanášené z vnější strany dřevěných konstrukcí bylo především zlepšení tepelně-izolačních vlastností i protipožární odolnosti stěn a stropu, resp. roubené nebo hrázděné stavby jako celku. Množství hliněné mazaniny bylo v minulosti co do objemu srovnatelné s množstvím dřeva použitého na stěny nebo strop. Povrchová izolační úprava srubových staveb >>>

tématický okruh>>> konstrukce > úprava povrchu > mazanina
autor, datum © MaČe, 4.9.2008

ZUBRNICE - PATROVÝ DŮM Č. P. 15 (1.9.2008, fotoalbum)

ZUBRNICE - PATROVÝ DŮM Č.P.15 (1.9.2008, fotoalbum) Do fotoalba doplněny fotografie kostela Sv. Maří Magdaleny, přemístěné barokní studny ze Střížovic a domu č.p. 15. Patrový dům roubeného přízemí a hrázděného patra je opatřen podstávkou a pavlačí. Náleží mezi nejstarší dochované stavby v obci. Zubrnice foto >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > severní Čechy > Ústecko nad Labem
autor, datum © MaČe, 1.9.2008


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz