TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za 2. čtvrtletí roku 2008

VRATA, HOSLOVICE, DOBROVÍZ

Texty a foto za 2. čtvrtletí roku 2008

Archív lidové architektury a památek ČR - 2. čtvrtletí 2008Ve 2. čtvrtletí 2008 došlo ke zpracování dvou příspěvků na téma dřevěná vrata a jednoho příspěvku věnovaného vodnímu mlýnu v Hoslovicích. Další příspěvky za toto období byly věnovány památkovým rezervacích a zónám Středočeského kraje. Poslední úpravy představovalo doplnění fotogalerie o vesnickou památkovou rezervaci Dobrovíz na okrese Praha - západ.

Obsah: Dobrovíz - zděné stavby Středočeský kraj - památkové zónyOlešno - památková rezervace Dobrovíz - patrový dům č. p. 6 Hoslovice - vodní mlýnDobrovíz - patrový dům č. p. 5 Vrata s dřevěnými křídlyDobrovíz - památková rezervaceDřevěná vrata u domu a stodoly

DOBROVÍZ - ZDĚNÁ STAVBY (25.6.2008, fotoalbum)

DOBROVÍZ - ZDĚNÁ ZÁSTAVBA (25.6.2008, fotoalbum) Zděná zástavba vesnické památkové rezervace (VPR) Dobrovíz (Praha-západ) je charakterizována převážně patrovými obytnými stavbami. Jako stavebního materiálu je použito především zdejšího kamene (opuka), charakterizujícího řadu vesnic situovaných severozápadně od Prahy. Dobrovíz fotogalerie >>>

tématický okruh >>> fotoalbum > střední Čechy > Praha-západ
autor, datum © MaČe, 25.6.2008

STŘEDOČESKÝ KRAJ - PAMÁTKOVÉ ZÓNY (20.6.2008)

STŘEDOČESKÝ KRAJ - PAMÁTKOVÉ ZÓNY (20.6.2008) Seznam VPZ (vesnických památkových zón) na území Středočeského kraje čítá 26 vesnických sídel. Vyjma Kladenska, Benešovska a Kolínska jsou zastoupeny všechny okresy kraje. Nejpočetněji pak CHKO Kokořínsko a Český ráj. Vesnické památkové zóny >>>

tématický okruh >>> ochrana památek - vpz
autor, datum © MaČe, 20.6.2008

OLEŠNO - PAMÁTKOVÁ REZERVACE (18.6.2008, aktualizace)

OLEŠNO - PAMÁTKOVÁ REZERVACE (18.6.2008) Památkově chráněné sídlo na okrese Mělník, se zástavbou typickou pro celou oblast Kokořínska. Charakter zdejší zástavby je určován roubenými patrovými domy opatřenými rámovou podstávkou, pavlačí a bedněným štítem. Na zděné části jsou užívané opracované kamenné kvádry tesané ze zdejších pískovcových skal. Vesnické památkové rezervace >>>

tématický okruh >>> ochrana památek - vpr
autor, datum © MaČe, 18.6.2008, aktualizace

DOBROVÍZ - PATROVÝ DŮM č. p. 6 (13.6.2008, fotoalbum)

DOBROVÍZ - PATROVÝ DŮM č.p.6 (13.6.2008, fotoalbum)Patrový dům s klenutou branou a brankou. Dům i brána jsou vyzděny z opuky, hojně rozšířené v oblasti severozápadně od Prahy. Průčelní stěna patrového domu je opatřena náročnou výzdobou představovanou pilastry ukončenými v patře hlavicemi, šambránami kolem oken a dalším zdobnými prvky. Dobrovíz fotogalerie >>>

tématický okruh >>> fotoalbum - střední Čechy
autor, datum © MaČe, 6.6.2008

HOSLOVICE - VODNÍ MLÝN (6.6.2008, aktualizace)

HOSLOVICE - VODNÍ MLÝN (6.6.2008, aktualizace)Unikátně dochovaný mlýn středověkého původu. Vedle vlastního objektu mlýna s obytnou částí je součástí areálu rovněž stodola, stáje s kolnou a rybník s náhonem. Správou areálu je pověřeno Muzeum středního Pootaví Strakonice. Nově vložena také fotografie kostela ve Velké Lhotě, prohlášeného za NKP rovněž v letošním roce. Národní kulturní památky >>>

tématický okruh >>> ochrana památek - nkp
autor, datum © MaČe, 6.6.2008, aktualizace

DOBROVÍZ - PATROVÝ DŮM č.p.5 (6.6.2008, fotoalbum)

DOBROVÍZ - PATROVÝ DŮM (6.6.2008, foto)Z opuky vyzděný patrový dům s bohatou výzdobou průčelí okenními šambránami, pilastry s hlavicemi a plošným ornamentálním dekorem zrcadly rozmístěnými vedle oken. Na objektu jsou dobře patrné jednotlivé stavební etapy, kterými objektu prošel. Dobrovíz fotogalerie >>>

tématický okruh >>> fotoalbum - střední Čechy
autor, datum © MaČe, 6.6.2008

VRATA S DŘEVĚNÝMI KŘÍDLY (3.6.2008)

VRATA II. (3.6.2008)Vedle vratového otvoru nazýváme vraty rovněž jeho deskovou výplň - vratová křídla. Vrata byla u starší vrstvy zástavby provedena jako jednokřídlá, později převládla dvoukřídlá vrata se symetrickými křídly. Povrchová úprava vrat se zpočátku prováděla natíráním konzervačními prostředky, později nachází uplatnění jednobarevný nebo vícebarevný nátěr a ojediněle i malovaná výzdoba. Vrata s dřevěnými křídly >>>

tématický okruh >>> encyklopedie - výplně otvorů
autor, datum © MaČe, 3.6.2008

DOBROVÍZ - PAMÁTKOVÁ REZERVACE (28.5.2008)

DOBROVÍZ (28.5.2008)Vesnice s nepravidelným návesním půdorysem zastavěným zděnými patrovými objekty typickými pro oblast ležící severozápadně od Prahy. Fotogalerie Dobrovíz >>>

tématický okruh >>> fotoalbum  
autor, datum © MaČe, 28.5.2008  

DŘEVĚNÁ VRATA U DOMU A STODOLY (22.5.2008)

VRATA I. (22.5.2008)Vrata slouží k uzavírání ohradní zdi v místě vjezdu do prostoru hospodářského dvora nebo k uzavírání stavebních objektů, zejména hospodářských staveb. Vrata jsou tvořena vlastním vratovým otvorem a pohyblivou deskovou výplní - vratovými křídly, připevněnými pomocí různě řešeného uchycení vratových křídel. Dřevěná vrata u domu a stodoly >>>

tématický okruh >>> encyklopedie - výplně otvorů
autor, datum © MaČe, 22.5.2008


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz